peloponeska wojna co to jest
Definicja wojna peloponeska: Grecji w latach 431-404 przed naszą erą pomiędzy Atenami i ich.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Peloponeska

Co znaczy WOJNA PELOPONESKA: wojna o hegemonię w Grecji w latach 431-404 przed naszą erą pomiędzy Atenami i ich sojusznikami ( Ateński Związek Morski) a Spartą wspólnie z jej sojusznikami ( Związek Peloponeski). O ile Ateny dominowały na morzu, o tyle Sparta na lądzie. Ostatecznie Sparta zwyciężyła, osiągając hegemonię w Grecji, a Ateny pozbawione większości floty musiały również zgodzić się na rozwiązanie pierwszego Ateńskiego Związku Morskiego
Słownik Wajsjowie:
Co znaczy trzecia warna (u nie wszystkich autorów kasta) w staroż. Indiach, utworzona z rolników, kupców, rzemieślników wojna peloponeska.
Słownik Wielka Trójka:
Co znaczy stosowany na ustalenie przywódców W. Brytanii, USA, ZSRR (W. Churchilla, F.D. Roosevelta, J. Stalina), którzy razem uzgadniali strategię i politykę Ogromnej Koalicji w II wojnie świat wojna peloponeska.
Słownik Westerplatte:
Co znaczy Wolnego Miasta Gdańska z magazynami wojsk. i załogą pol. Placówkę tę liczącą około 200 żołnierzy zaatakowały 1 IX 1939 siły niem. Pod dow. mjr. H. Sucharskiego broniła się do 7 IX 1939 wojna peloponeska.

Czym jest wojna peloponeska znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: