wojna trzydziestoletnia 1618 co to jest
Definicja wojna trzydziestoletnia 1618-48: przyczyn: sprzeciw stanów wobec polityki dworów niem.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Trzydziestoletnia 1618-48

Co znaczy WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA 1618-48: miała sporo przyczyn: sprzeciw stanów wobec polityki dworów niem., konflikt protestantów i katolików, ambicje terytorialne mocarstw euro. Bezpośrednią powodem wojny był sprzeciw Czechów wobec panowania Habsburgów. 23 V 1618 reprezentanci stanów czes. wyrzucili w Pradze namiestników cesarza. Czesi zdetronizowali Habsburgów i wybrali na króla protestanta, palatyna reńskiego Fryderyka. Wsparł ich Siedmiogród. Cesarz natomiast zdobył pomoc sojuszu katol. książąt Niemiec (Ligi Katolickiej), w tym Bawarii i Saksonii i Hiszpanii. Siły jego rozbiły Czechów i Węgrów pod Białą Górą (8 XI 1620). Później wodzowie cesarscy J.T. von Tilly i A. Wallenstein bili siły protestanckie. 1626 dzięki tym ostatnim przyszła Dania, a w 1630 Szwecja. Wojska króla szwedz. Gustawa Adolfa zajęły Księstwo Pomorskie, a później zwiększyły zdobycze pozyskując siłą sojuszników: elektorów brandenburskiego i saskiego. W 1631 zginął Tilly, a nacz. wodzem cesarskim mianowano Wallensteina. 16 XI 1632 pod Luetzen w Saksonii w bitwie z Wallensteinem zginął Gustaw Adolf, lecz 1634 zamordowany został Wallenstein. 1635 Saksonia podpisała w Pradze pokój i wsparła cesarza. Pokój ten uznali także protestanccy władcy niem., rozpoczynając walkę z wspólnymi wrogami Szwecją i Francją. Gdy jednak od 1640 przewaga koalicji franc.-szwedz. stała się widoczna, pierwsze Brandenburgia, Saksonia i Bawaria do 1645 zawarły rozejm. Dopiero jesienią 1648 zawarto pokój zw. westfalskim kończący tę bardzo niszczącą Niemcy i niosącą śmiertelne epidemie wojnę. Francja zdobyła Lotaryngię, Szwecja Pomorze Zach., Bremę i Werden, Brandenburgia Pomorze słupskie i kołobrzeskie. Uznano oficjalnie niepodległość Niderlandów
Słownik Włodzimierz Wielki:
Co znaczy Ruś Kijowska) od 980 z dyn. Rurykowiczów; objął tron po pokonaniu brata. W 981 zajął Grody Czerwieńskie. W 988 przyjął chrześcijaństwo z Bizancjum. Zapewnił wszechstronny postęp państwu wojna trzydziestoletnia 1618-48.
Słownik Wybicki Józef:
Co znaczy działacz polit.; jako generalny wizytator z ramienia Komisji Nauki Nar. reformował szkoły na Litwie; od 1777 czł. Tow. do Ksiąg Elementarnych, uczestnik insurekcji 1794; brał udział w wyprawie J.H wojna trzydziestoletnia 1618-48.
Słownik Wallenstein:
Co znaczy czes. i cesarski, jeden z najwybitniejszych organizatorów wojsk. w momencie wojny 30-letniej. Początkowo występował po stronie powstańców czes., później przeszedł na stronę cesarza. Zaproponował wojna trzydziestoletnia 1618-48.

Czym jest wojna trzydziestoletnia 1618 znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: