wojna trzynastoletnia 1454 co to jest
Definicja wojna trzynastoletnia 1454-66: pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim. Przyczyną była.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Trzynastoletnia 1454-66

Co znaczy WOJNA TRZYNASTOLETNIA 1454-66: toczyła się pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim. Przyczyną była ogłoszona poprzez króla Kazimierza Jagiellończyka na prośbę Związku Pruskiego inkorporacja (wcielenie) Prus do Polski. Początkowo pospolite ruszenie pol. szlachty poniosło klęskę w bitwie pod Chojnicami (1454), podobnie jak powstańcy w Prusach. Wsparcie finansowe miast (zwł. Gdańska, Torunia i Elbląga) umożliwiło jednak stronie pol. użycie wojsk zaciężnych, co zadecydowało o sukcesie. W 1457 Polacy zajęli Malbork. Decydujące znaczenie miały jednak zwycięstwa pol.: Piotra Dunina w bitwie pod Świecinem k. Jez. Żarnowieckiego i rozgromienie floty krzyżackiej na Zalewie Wiślanym (1463) poprzez okręty Gdańska i Elbląga. Wojnę zakończył pokój toruński (1466), na mocy którego Polsce przypadły Pomorze Gdańskie, ziemie chełmińska, michałowska, Warmia (biskupstwo) i Malbork, Elbląg i Sztum. Kraj krzyżackie ze stolicą w Królewcu stało się lennem Polski
Słownik Władysław II Wygnaniec:
Co znaczy princeps) i książę śląski (dziedziczny) w 1138-46, z dyn. Piastów. Dążąc do zdobycia pełni władzy nad państwem wydał wojnę braciom, poniósł klęskę i schronił się w Niemczech. Utraconej władzy nigdy wojna trzynastoletnia 1454-66.
Słownik Werwolf:
Co znaczy podziemna organizacja hitlerowska utworzona 2 IV 1945 do walki z okupantami alianckimi po upadku III Rzeszy. Istniała do 1947 wojna trzynastoletnia 1454-66.
Słownik Walezjusze:
Co znaczy dynastia rządząca we Francji (1328-1589) wywodząca się od Kapetyngów wojna trzynastoletnia 1454-66.

Czym jest wojna trzynastoletnia 1454-66 znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: