wojna trzynastoletnia 1454 co to jest
Definicja wojna trzynastoletnia 1454-66: pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim. Przyczyną była.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Trzynastoletnia 1454-66

Co znaczy WOJNA TRZYNASTOLETNIA 1454-66: toczyła się pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim. Przyczyną była ogłoszona poprzez króla Kazimierza Jagiellończyka na prośbę Związku Pruskiego inkorporacja (wcielenie) Prus do Polski. Początkowo pospolite ruszenie pol. szlachty poniosło klęskę w bitwie pod Chojnicami (1454), podobnie jak powstańcy w Prusach. Wsparcie finansowe miast (zwł. Gdańska, Torunia i Elbląga) umożliwiło jednak stronie pol. użycie wojsk zaciężnych, co zadecydowało o sukcesie. W 1457 Polacy zajęli Malbork. Decydujące znaczenie miały jednak zwycięstwa pol.: Piotra Dunina w bitwie pod Świecinem k. Jez. Żarnowieckiego i rozgromienie floty krzyżackiej na Zalewie Wiślanym (1463) poprzez okręty Gdańska i Elbląga. Wojnę zakończył pokój toruński (1466), na mocy którego Polsce przypadły Pomorze Gdańskie, ziemie chełmińska, michałowska, Warmia (biskupstwo) i Malbork, Elbląg i Sztum. Kraj krzyżackie ze stolicą w Królewcu stało się lennem Polski
Słownik Wasal:
Co znaczy w średniow. feudał składający hołd seniorowi, po inwestyturze zostawał lennikiem, mógł równocześnie być seniorem dla własnych wasali, nawet władcą udzielnego państwa wojna trzynastoletnia 1454-66.
Słownik Wielkie Księstwo Poznańskie:
Co znaczy Księstwa Warsz. oddana na kongresie wiedeńskim (1815) Prusom; region: 28,9 tys. km2, ludność w 1815 około 780 tys. (w 1871 powyżej 1,5 mln); stolica w Poznaniu; W.K.P. stanowiło część Królestwa Prus wojna trzynastoletnia 1454-66.
Słownik Wysocki Piotr:
Co znaczy Królestwa Pol., instruktor w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie; w 1828 współzałożyciel i lider spisku zw. sprzysiężeniem W.; 29 XI 1830 zaczął na czele podchorążych stworzenie listopadowe wojna trzynastoletnia 1454-66.

Czym jest wojna trzynastoletnia 1454-66 znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: