józef wybicki co to jest
Definicja Wybicki Józef: działacz polit.; jako generalny wizytator z ramienia Komisji Nauki Nar.

Czy przydatne?

Definicja Wybicki Józef

Co znaczy WYBICKI JÓZEF: dziennikarz, działacz polit.; jako generalny wizytator z ramienia Komisji Nauki Nar. reformował szkoły na Litwie; od 1777 czł. Tow. do Ksiąg Elementarnych, uczestnik insurekcji 1794; brał udział w wyprawie J.H. Dąbrowskiego do Wielkopolski przeciw wojskom prus.; 1795 na emigracji we Francji, związany z Agencją; w 1797 współorganizator Legionów Polskich we Włoszech, autor słów Pieśni Legionów Polskich we Włoszech zw. Mazurkiem Dąbrowskiego; 1805 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; w 1806 organizował stworzenie wielkopol. (1); w Księstwie Warsz. piastował wysokie stanowiska adm. (między innymi prefekt poznański); w Królestwie Pol. w latach 1817-20 prezes Sądu Najwyższego
Słownik Władysław II Jagiellończyk:
Co znaczy 1471, węg. od 1490, z dyn. Jagiellonów, syn Kazimierza Jagiellończyka, tata Ludwika II. Ugodowy w relacji do magnaterii. Na zjeździe w Wiedniu (1515) z cesarzem Maksymilianem i Zygmuntem Starym wybicki józef.
Słownik Władysław III Warneńczyk:
Co znaczy 1434 i władca Węgier od 1440 z dyn. Jagiellonów, syn Władysława Jagiełły. Gł. rolę w państwie za rządów W.W. odgrywał Zbigniew Oleśnicki. W 1444 W.W. podjął katastrofalną wyprawę przeciw Turkom nad M wybicki józef.
Słownik Wilhelm I:
Co znaczy cesarz niem. od 1871 z dyn. Hohenzollernów; 1848-49 kierował tłumieniem rewolucji i ruchów społ. w Prusach; 1858-61 regent Prus, w 1862 powołał na stanowisko szefa rządu O. Bismarcka, w 1867 został wybicki józef.

Czym jest Wybicki Józef znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: