rybołówstwo rybactwo co to jest
Co to jest Rybołówstwo i rybactwo w gospodarce światowej. Gdzie pozyskaniu żywności ma także.

Czy przydatne?

Co to jest Rybołówstwo i rybactwo w gospodarce światowej

Gdzie występuje: Istotne znaczenie w pozyskaniu żywności ma także zastosowanie zasobów wód mórz i oceanów i rzek i jezior, czym zajmuje się rybołówstwo i rybactwo morskie i śródlądowe. Rybołówstwo to gałąź gospodarki zajmująca się poławianiem ryb w celach konsumpcyjnych i przetwórczych.Rybactwo to gałąź gospodarki zajmująca się hodowlą ryb w morzach (na przykład farmy łososi w Norwegii, Szkocji) i rzekach i jeziorach.Akwakultura to hodowla zwierząt morskich, raczej jadalnych, na przykład ostryg, małży, krewetek, raków. Rozwinęła się szczególnie w basenie Morza Śródziemnego. Marikultura to hodowla roślin morskich (raczej glonów) nadających się do spożycia albo na paszę dla zwierząt, na przykład brunatnice,szkarłatnice, krasnorosty. Rozwinęła się raczej w Azji Wschodniej: Japonii, Chinach, Korei Pd., Filipinach. Zastosowanie zasobów mórz i oceanów uzależnione jest w dużej mierze od położenia geograficznego danego państwie. Państwa nadmorskie, dysponujące długą linią brzegową, mają idealne warunki do rozwoju rybołówstwa. W 1982 r. na mocy Konwencji Praw Morza ustanowiono tak zwany strefę ekonomiczną, obejmującą pas morza do 200 mil morskich od brzegu. W strefie tej dany państwo decyduje, kto i ile może odłowić. Rozmieszczenie zasobów rybnych świata jest jednak zróżnicowane i zależy od temp. wody, zasolenia, głębokości i ilości planktonu, będącego pokarmem innych zwierząt morskich. Najkorzystniejsze warunki dla rozwoju planktonu panują w wodach przybrzeżnych, płytkich, do których docierają promienie słoneczne, i w miejscach, gdzie zimne natlenione wody zimnych prądów morskich mieszają się z ciepłymi obfitującymi w plankton wodami ciepłych prądów (na przykład u wschodnich wybrzeży Japonii, Nowej Funlandi i w Kanadzie) i w miejscach, gdzie prądy morskie zanikają, tzn. wody prądu ciepłego dostają się do mórz chłodniejszych (na przykład Prąd Północnoatlantycki wpływający na Morze Norweskie) albo wody prądu chłodnego dostające się do mórz cieplejszych (na przykład Prąd Peruwiański u wybrzeży Peru i Chile). Ogólna rozmiar połowów morskich i śródlądowych wyniosła w 2000 r. 94,8 mln ton. Połowy morskie wynosiły 86,0 mln ton, a więc 90,7% ogólnej wielkości, z czego połowy ryb morskich wynosiły 71,2 mln ton, a skorupiaków i mięczaków – 13,1 mln ton.W ekipie krajów o największych połowach znalazły się: Chiny (17,0 mln t), Peru (10,7 mln t), Japonia (5,0 mln t), Chile (4,3 mlnt), USA (4,7 mln t)

Definicja Rośliny Oleiste:
Co to jest ciepłolubna roślina motylkowa, jej udział w światowej produkcji tłuszczów przekracza 25%. Uprawiana jest raczej dla pozyskania oleju, a również wytłoków będących niezłą paszą dla zwierząt, bogatą w rybołówstwo i rybactwo w gospodarce światowej co to jest.
Definicja Rola Przemysłu W Gospodarce Światowej:
Co to jest działem gospodarki zajmującym się pozyskiwaniem i przetwarzaniem surowców przy zastosowaniu maszyn i wykorzystaniu odpowiedniego podziału pracy w zakładach przemysłowych. Produkcja przemysłowa w rybołówstwo i rybactwo w gospodarce światowej definicja.
Definicja Rośliny Cukrodajne:
Co to jest jest rośliną klimatu gorącego i wilgotnego,występuje w strefie międzyzwrotnikowej. Wymaga żyznych i wilgotnych gleb i sporych nakładów pracy ludzkiej. Z trzciny cukrowej uzyskuje się około 2/3 rybołówstwo i rybactwo w gospodarce światowej co znaczy.

Czym jest Rybołówstwo i rybactwo w znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: