arabowie
desc

Czy przydatne?

Definicja Arabowie

Co to znaczy: ludność semicka posługująca się językiem arab., zamieszkiwali pierwotnie Płw. Arabski, w VII w. zjednoczeni poprzez islam rozpoczęli budowę potężnego państwa teokratycznego. Zapoczątkował je Mahomet, jednocząc do 632 cały Płw. Arabski. Jego następcy, zw. kalifami, rozprzestrzenili imperium w drodze podbojów na Syrię, Palestynę, Mezopotamię (635-638), w dalszym ciągu pośrodku VII w. całą pn. Afrykę (Egipt w 643). Kierując ekspansję bardziej na wsch. A. opanowali kompletnie Persję w 652, a w dalszym ciągu - po 661 - zajęli pn. część Indii i część Turkiestanu. W 711 wkroczyli do Hiszpanii, zajmując ją niezależnie od pn. skrawków. Dalszą inwazję A. na Europę zatrzymał majordom frankijski Karol Młot, rozbijając ich w 732 w bitwie pod Poitiers. W posiadaniu A. znalazły się również wyspy na M. Śródziemnym (Korsyka i Sardynia od 760 i Sycylia od 831). W skutku podbojów powstało potężne imperium arab. (VII-XVI w. ), które w toku dziejów ulegało podziałom i przesunięciom terytorialnym. A. odegrali sporą rolę w kulturze świat. Przejęli i przekazali innym dzieła staroż. uczonych gr. (matematyków, astronomów, filozofów, zwł. Arystotelesa) i przedmioty kultury indyjskiej, osiągnęli wysoki poziom architektury, sztuki, literaturze i muzyki. Państwa arab. istnieją dziś na Bliskim Wsch. i w Afryce Pn. Śladem ekspansji A. jest islam w państwach niearabskich (na przykład Indie)

Kim jest Arabowie znaczenie w Postać biografia A .