piłsudski józef co to jest
Definicja Piłsudski Józef: zapisał się jako wydawca gazety Robotnik , w 1905 artysta Organizacji.

Czy przydatne?

Definicja Piłsudski Józef

Co to znaczy: pol. mąż stanu, Naczelnik Państwa, marszałek. Od 1892 w PPS, zapisał się jako wydawca gazety "Robotnik", w 1905 artysta Organizacji Bojowej PPS, od 1906 lider PPS - Frakcji Rewolucyjnej; od 1908 organizator ruchu strzeleckiego w Galicji, zwolennik oparcia się w wojnie na Austrii, kluczowy artysta i w latach 1914-16 dowódca I Brygady Legionów; 1917 uwięziony w konsekwencji kryzysu przysięgowego; od 10 XI 1918 sprawował najwyższą władzę w Królestwie Pol., 22 XI 1918 Tymczasowy Naczelnik Państwa (20 II 1919-14 XII 1922 Naczelnik Państwa); zwolennik federacji Polski z Ukrainą, Białorusią, Litwą i odepchnięcia Rosji możliwie daleko na wschód. W 1920 marszałek, wódz w wojnie pol.-bolszewickiej; w 1923 wycofał się z życia polit., w 1926 dokonał przewrotu majowego; rządził autorytarnie Polską w momencie sanacji, parokrotny premier, min. spraw wojsk., generalny inspektor sił zbrojnych. Ograniczył rolę sejmu. W polityce zagr. zwolennik równowagi pomiędzy Niemcami a ZSRR

Kim jest Piłsudski Józef znaczenie w Postać biografia P .