czynniki lokalizacji co to jest
Co to jest Czynniki lokalizacji przemysłu. Gdzie przemysłowej ma bezpośredni wpływ na późniejszą.

Czy przydatne?

Co to jest Czynniki lokalizacji przemysłu

Gdzie występuje: W gospodarce wolnorynkowej lokalizacja działalności przemysłowej ma bezpośredni wpływ na późniejszą działalność i osiągane zyski. Konkurencja wymusza ciągłe dążenie do ograniczenia wydatków produkcji, co pozwala na obniżenie ceny wytwarzanych towarów i podnosi ich konkurencyjność, zapewniając im większy rynek zbytu. Impulsy lokalizacji przemysłu można ogólnie podzielić na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.Do czynników przyrodniczych należą: baza surowcowa, zasoby wodne i energetyczne i bariery powiązane z ochroną środowiska naturalnego.Do czynników pozaprzyrodniczych należą: zasoby siły roboczej (i wydatki robocizny i kwalifikacje kadry pracowniczej), infrastruktura techniczna i komunikacyjna, korzyści aglomeracji, rozmiar i bliskość rynku zbytu, bliskość uniwersytetów i placówek naukowo-badawczych i impulsy polityczno-administracyjne (ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty czy cła zaporowe)

Czym jest Czynniki lokalizacji przemysłu znaczenie w Słownik geografia C .