pze synchronia
desc

Czy przydatne?

Czym jest SYNCHRONIA

Co to znaczy: Zobacz Kurs językoznawstwa ogólnego F. de Saussure´a, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim J. Sławińskiego

Czym jest SYNCHRONIA znaczenie w Motyw literatura S .