czarownice polowanie co to jest
Definicja polowanie na czarownice : późnośredniow. i wczesnonowoż. (do około poł. XVIII w.

Czy przydatne?

Definicja "polowanie Na Czarownice"

Co to znaczy: 1. w Europie Zach. i koloniach z angielskiego: w Ameryce Pn. późnośredniow. i wczesnonowoż. (do około poł. XVIII w.) zdarzenie społ. opierające na demaskowaniu i skazywaniu w pierwszej kolejności kobiet rzekomo oddających cześć diabłu, rzucających uroki i czary. Olbrzymią rolę w umocnieniu przekonania o występnych czynach czarownic odegrała robota H. Kraemera i J. Sprengera Malleus maleficarum (Młot na czarownice) z 1486 wielokrotnie wznawiana w XVI i XVII w. Tortury użytkowane w trakcie przesłuchiwania podejrzanych kobiet prowadziły do ujawniania poprzez nich następnych wspólniczek, co rozszerzało łańcuch podejrzanych. Szczyt polowań przypadł na moment od połowy XVI do końca XVII w. 75% mechanizmów odbyło się w Cesarstwie Niem., Francji i Szwajcarii. Najmniej mechanizmów zanotowano na wsch. Europy (Litwa, Moskwa). Szacuje się, Iż w l. 1450-1750 miało miejsce około 110 000 mechanizmów. W XVIII w. pod wpływem Oświecenia kolejni władcy zakazywali mechanizmów o czary; 2. termin stosowany czasem na ustalenie zapoczątkowanej w stanach zjednoczonych ameryki około 1950 poprzez senatora J. McCarthy'ego akcji demaskowania prawdziwych i domniemanych agentów ZSRR w administracji i życiu publicznym. Zobacz także maccartyzm

Kim jest polowanie na czarownice znaczenie w Postać biografia P .