stanław stojałowski co to jest
Definicja Stojałowski Stanisław: wydawca pism ludowych Wieniec i Pszczółka ; organizował wiece.

Czy przydatne?

Definicja Stojałowski Stanisław

Co to znaczy: ksiądz, inicjator ruchu ludowego w Galicji; od 1875 red. i wydawca pism ludowych "Wieniec" i "Pszczółka"; organizował wiece chłopskie, zakładał kółka roln., propagował oświatę ludową; w 1896 zał. Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe; 1901-11 poseł do galic. Sejmu Krajowego i do wiedeńskiej Porady Państwa; zwolennik solidaryzmu społ.; zwalczany poprzez ziemiaństwo, władze kościelne i krajowe

Kim jest Stojałowski Stanisław znaczenie w Postać biografia S .