apostrofa co to jest
Definicja APOSTROFA. Co oznacza zwrotu do osoby albo zjawiska przyrodniczego, które tym samym ulega.

Czy przydatne?

Definicja APOSTROFA

Co to znaczy: Użycie uroczystego zwrotu do osoby albo zjawiska przyrodniczego, które tym samym ulega personifikacji. Przykładowo: "Dziki Wietrze Zachodni, tchu jesiennej pory" (wiersz P.B. Shelleya w tłum. S. Barańczaka). Archaizacja może być skierowana do abstraktu: "Nieszczęście, mych łez chciwe, / Długoż jeszcze złośliwe, / Będziesz po sercu jad swój rozlewało" (S. Grabowiecki). Klasycystycznie wykształcony Mickiewicz aż czterokrotnie apostrofował w swej Odzie do młodości tytułowe definicja. Apostrofowanie abstraktów należało do ulubionych sposobów wprowadzania dygresji w poematach dygresyjnych Słowackiego (na przykład Beniowski). Por. inwokacja. JP
Co znaczy ARCHAIZACJA:
Słownik utworu pisanego współcześnie do dykcji literatury wieków dawnych. Taka stylizacja bazuje na doborze odpowiednich wyrazów (realia charakterystyczne dla języka danej epoki) albo konstrukcji apostrofa.
Co znaczy ANALIZA DZIEŁA LITERACKIEGO:
Słownik Zobacz interpretacja dzieła literackiego apostrofa.
Co znaczy AUTOR JAKO KATEGORIA OPISU:
Słownik jest we współczesnym literaturoznawstwie rozpatrywana w wielu aspektach. Nie mniej jednak granice pomiędzy tymi metodami rozumienia kategorii autora nie są wyraźne. Główne spośród nich są następujące apostrofa.

Czym jest APOSTROFA znaczenie w Leksykon definicja literatura A .

  • Dodano:
  • Autor: