apostrofa co to jest
Definicja APOSTROFA. Co oznacza zwrotu do osoby albo zjawiska przyrodniczego, które tym samym ulega.

Czy przydatne?

Definicja APOSTROFA

Co to znaczy: Użycie uroczystego zwrotu do osoby albo zjawiska przyrodniczego, które tym samym ulega personifikacji. Przykładowo: "Dziki Wietrze Zachodni, tchu jesiennej pory" (wiersz P.B. Shelleya w tłum. S. Barańczaka). Archaizacja może być skierowana do abstraktu: "Nieszczęście, mych łez chciwe, / Długoż jeszcze złośliwe, / Będziesz po sercu jad swój rozlewało" (S. Grabowiecki). Klasycystycznie wykształcony Mickiewicz aż czterokrotnie apostrofował w swej Odzie do młodości tytułowe definicja. Apostrofowanie abstraktów należało do ulubionych sposobów wprowadzania dygresji w poematach dygresyjnych Słowackiego (na przykład Beniowski). Por. inwokacja. JP
Co znaczy ANTONIM:
Słownik przeciwstawienia (antonim właściwy) albo dopełnienia się (antonim komplementarny) dwu kontrastowych wyrazów: gruby - cienki, nalać - wylać, matka - tata, Jan nie jest żonaty - Jan jest kawalerem. Por apostrofa.
Co znaczy ANIMIZACJA:
Słownik metafory, gdzie elementy nieożywione nabierają rumieńców życia ( fabryka rusza się , auto pożera przestrzeń ). Por. personifikacja. Odmianą animizacji jest animalizacja. To jest metafora, gdzie apostrofa.
Co znaczy AZJANIZM:
Słownik głównych stylów retorycznych antyku; powstał w III wieku przed naszą erą na terenach Azji Mniejszej (Frygia, Karia, Myzja), objętych ekspansją kultury greckiej. Azjanizm wyróżnia się nadmierną apostrofa.

Czym jest APOSTROFA znaczenie w Leksykon definicja literatura A .

  • Dodano:
  • Autor: