aluzja literacka anafora co to jest
ANAGRAM co znaczy ANALIZA EIDETYCZNA krzyżówka AZJANIZM co to jest ANAPEST słownik ANAKRUZA czym.

Wypracowanie, tekst, wyjaśnienie, pojęcie, termin na A

 • Co znaczy LITERACKA ALUZJA Ranking nawiązanie utworu (współczesnego, późniejszego) do jego poprzedników (dzieł poprzednich). Na przykład w Ferdydurke W. Gombrowicza znajdujemy zdanie: W połowie porównanie aluzja literacka.
 • Krzyżówka ANAFORA Co lepsze paralelizmu: anafora bazuje na powtarzaniu tego samego wyrażenia najpierw następnych członów wypowiedzi: Straszliwa burza morska bywa, Straszliwa woda, gdy dlaczego anafora.
 • Co to jest AUGMENTATYW Czy warto wyolbrzymienie i pogrubienie wyrazu (na przykład chłopisko , dworzyszcze ). Augmentatyw ma funkcję ekspresywną, wiążącą się regularnie z określeniami jak lepiej augmentatyw.
 • Słownik ANTYKADENCJA Opinie forum Zobacz intonacja kiedy antykadencja.
 • Czym jest AMFIBRACH Najlepszy Zobacz wiersz polski od czego zależy amfibrach.
 • Co oznacza APART (MÓWIENIE NA STRONIE) Porównaj Zobacz dramat - formy wypowiedzi na czym polega apart (mówienie na stronie).
 • Tłumaczenie ANTROPOMORFIZACJA Wyniki cechy ludzkie przypisuje się przedmiotom nieożywionym, zwierzętom, roślinom i całemu kosmosowi. Antropomorfizacja jest mniej stereotypowa i mniej różnice antropomorfizacja.
 • Przykłady ANTANAKLASIS Zastosowanie składniowa, gdzie dane wyraz ujawnia swą dwuznaczność w dialogu dwóch osób, rozumiejących odmiennie najważniejszy słowo: Mówi nie na żarty! - Ma prawo być wady i zalety antanaklasis.
 • Definicja AUTOR JAKO KATEGORIA OPISU Ranking jest we współczesnym literaturoznawstwie rozpatrywana w wielu aspektach. Nie mniej jednak granice pomiędzy tymi metodami rozumienia kategorii autora nie są podobieństwa autor jako kategoria opisu.
 • Encyklopedia APOSTROFA Co lepsze zwrotu do osoby albo zjawiska przyrodniczego, które tym samym ulega personifikacji. Przykładowo: Dziki Wietrze Zachodni, tchu jesiennej pory (wiersz P.B czemu apostrofa.
 • Jak działa ANTONOMAZJA Czy warto własnego zamiast pospolitego albo odwrotnie (Kiepura - wybitny śpiewak , Casanova - uwodziciel , mężczyzna zmieniający partnerki ; alpinista - zamiast co gorsze antonomazja.
 • Czy jest ABSURD Opinie forum łacińskiego, absurdus fałszywy (ton), niedorzeczny, nierozumny, niestosowny . Kolokwialnie użytkowane jest na ustalenie tego, co sprzeczne, bezsensowne porównaj absurd.
 • Pojęcie ANEGDOTA Najlepszy zakończone pointą, humorystyczne opowiadanie przedstawiające przeważnie epizod z życia znanej osoby, funkcjonujące jako jeden z żywych do dziś gatunków porównanie anegdota.
 • Wyjaśnienie ANIMIZACJA Porównaj metafory, gdzie elementy nieożywione nabierają rumieńców życia ( fabryka rusza się , auto pożera przestrzeń ). Por. personifikacja. Odmianą animizacji jest dlaczego animizacja.
 • Opis ANTONIM Wyniki przeciwstawienia (antonim właściwy) albo dopełnienia się (antonim komplementarny) dwu kontrastowych wyrazów: gruby - cienki, nalać - wylać, matka - tata, Jan jak lepiej antonim.
 • Informacje LITERACKIEGO DZIEŁA ANALIZA Zastosowanie Zobacz interpretacja dzieła literackiego kiedy analiza dzieła literackiego.
 • Znaczenie ASONANS Ranking Zobacz rym od czego zależy asonans.
 • Co znaczy ARCYDZIEŁO Co lepsze szeregu, na przykład literatury narodowej - arcydzieło narodowe (na przykład Pan Tadeusz A. Mickiewicza), czy szeregu gatunku - na przykład arcydzieło powieści na czym polega arcydzieło.
 • Krzyżówka ADIDEACJA Czy warto formy danego wyrazu do innego słowa, które nie jest z tym pierwszym powiązane pod względem znaczenia. Adideację stosuje się w celu osiągnięcia efektu różnice adideacja.
 • Co to jest ANAKOLUT Opinie forum zbudowane zdanie. Pisarz może zastosować taką strukturę syntaktyczną, aby wskazać na przykład zdenerwowanie bohatera (słynna spowiedź Jacka Soplicy; bełkotliwe wady i zalety anakolut.
 • Słownik ARYSTOTELESA POETYKA I RETORYKA Najlepszy Zobacz Poetyka Arystotelesa, Retoryka Arystotelesa. Por. retoryka podobieństwa arystotelesa poetyka i retoryka.
 • Czym jest ADRESAT Porównaj Zobacz komunikacja literacka; Stosunki osobowe w komunikacji literackiej A. Okopień-Sławińskiej czemu adresat.
 • Co oznacza AMFIBOLA Wyniki zdania, która uniemożliwia jego jednoznaczną interpretację (na przykład Dziecko gryzie szczenię ). Pisarze wyzyskują takie możliwości syntaksy, aby tworzyć co gorsze amfibola.
 • Tłumaczenie AKAPIT Zastosowanie obiekt kompozycji tekstu, wyodrębniony przez następne wcięcia w kolumnie druku. W szablonowych badaniach składniowych nie mówiono o roli a. w strukturze porównaj akapit.
 • Przykłady MOWY AKT Ranking Zobacz teoria aktów mowy porównanie akt mowy.
 • Definicja ARCHETYP Co lepsze Zobacz krytyka mitograficzna, poezja a psychologia, psychoanaliza, teoria archetypu N. Frye´a dlaczego archetyp.
 • Encyklopedia ALITERACJA Czy warto samych głosek najpierw następnych wyrazów w wierszu albo prozie. Aliteracja jest znana od antyku (Homer, Horacy, Wergiliusz), a w średniowieczu była jak lepiej aliteracja.
 • Jak działa ARTZIN Opinie forum maga] zine) Poświęcona w pierwszej kolejności poezji i sztuce, odmiana fanzinów (z angielskiego fan - miłośnik, wielbiciel + [maga] zine), a więc kiedy artzin.
 • Czy jest APOZYCJA Najlepszy a więc dwa rzeczowniki występujące wspólnie, z których jeden ustala inny na zasadzie zgody (baba Herod, dziadek jubilat, krowa rekordzistka). Apozycja może od czego zależy apozycja.
 • Pojęcie ATTYCYZM Porównaj głównych stylów retorycznych w antyku. Attycyzm wyróżniał się elegancją i intelektualizacją wypowiedzi. Geneza nazwy wskazuje na mówców greckich z V i IV w na czym polega attycyzm.
 • Wyjaśnienie ARCHAIZACJA Wyniki utworu pisanego współcześnie do dykcji literatury wieków dawnych. Taka stylizacja bazuje na doborze odpowiednich wyrazów (realia charakterystyczne dla języka różnice archaizacja.
 • Opis ABC CZYTANIA EZRY POUNDA Zastosowanie Pound (1885-1972) to jednocześnie jeden z najwybitniejszych pisarzy amerykańskich XX wieku i w najwyższym stopniu wpływowych krytyków i badaczy literatury wady i zalety abc czytania ezry pounda.
 • Informacje ANTYTEZA Ranking dwóch części zdania (albo dwóch pojęć) uzyskane dzięki paralelizmowi składniowemu. Odpowiednikiem może być slogan antyalkoholowy: Kto myśli, ten nie pije, kto podobieństwa antyteza.
 • Znaczenie ALEGORIA Co lepsze wypowiedzi poetyckiej, gdzie definicja abstrakcyjne jest przedstawione jako konkretny element (na przykład w skonwencjonalizowanej metaforze obracającego się czemu alegoria.
 • Co znaczy ALEGACJA Czy warto Zobacz cytat, intertekstualność co gorsze alegacja.
 • Krzyżówka ANIMALIZACJA Opinie forum Zobacz. animizacja porównaj animalizacja.
 • Co to jest AFEREZA Najlepszy Zobacz hiatus porównanie afereza.
 • Słownik ASYNDETON Porównaj połączenie zdań albo ich części. Słynnym asyndetonem jest wypowiedź Cezara: Veni, vidi, vici ( Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem ). To jest charakterystyczny dlaczego asyndeton.
 • Czym jest AUTOBIOGRAFIA Wyniki stopniu ogólnej definicji autobiografia to utwór, którego tematem jest swoje życie autora, koleje jego losu, gesty albo zdarzenia, których był świadkiem jak lepiej autobiografia.
 • Co oznacza ARCHAIZM Zastosowanie reprezentujący stan poprzedni zasobu leksykalnego danego języka w relacji do jego stanu późniejszego. Archaizmów nie używa się zwykle w mowie potocznej, a ich kiedy archaizm.
 • Tłumaczenie ANAKRUZA Ranking Zobacz wiersz polski od czego zależy anakruza.
 • Przykłady ANAPEST Co lepsze Zobacz wiersz polski na czym polega anapest.
 • Definicja AZJANIZM Czy warto głównych stylów retorycznych antyku; powstał w III wieku przed naszą erą na terenach Azji Mniejszej (Frygia, Karia, Myzja), objętych ekspansją kultury greckiej różnice azjanizm.
 • Encyklopedia EIDETYCZNA ANALIZA Opinie forum Zobacz fenomenologiczna koncepcja dzieła literackiego R. Ingardena wady i zalety analiza eidetyczna.
 • Jak działa ANAGRAM Najlepszy utworzonych z tych samych liter. Słynny jest anagram KALIBAN - KANIBAL z Burzy Szekspira albo także INCEST - INSECT z Lolity W. Nabokova (incest - kazirodztwo podobieństwa anagram.

Słownik dla redaktora naczelnego

Tekst do wyjaśnienia. Wypracowanie z czego skorzystać. Objaśnienie zwrotu, wyjaśnienie opisu literackiego. Środki stylistyczne do użycia. Znaczenie w literaturze i języku polskim.

Definicja ANAGRAM co znaczy ANALIZA EIDETYCZNA krzyżówka AZJANIZM co to jest ANAPEST słownik ANAKRUZA czym jest ARCHAIZM co oznacza AUTOBIOGRAFIA tłumaczenie ASYNDETON. informacje.

Co to jest ALUZJA LITERACKA co znaczy ANAFORA krzyżówka AUGMENTATYW co to jest znaczenie.