najlepszy animizacja anegdota co to jest
SŁOWNIK Animizacja, Anegdota, Arystotelesa Poetyka I Retoryka, Analiza Eidetyczna, Antanaklasis.

Wypracowanie, tekst, wyjaśnienie, pojęcie, termin na A

 • Czym jest ANAKOLUT Znaczenie zbudowane zdanie. Pisarz może zastosować taką strukturę syntaktyczną, aby wskazać na przykład zdenerwowanie bohatera (słynna spowiedź Jacka Soplicy; bełkotliwe anakolut.
 • Czym jest LITERACKA ALUZJA Znaczenie nawiązanie utworu (współczesnego, późniejszego) do jego poprzedników (dzieł poprzednich). Na przykład w Ferdydurke W. Gombrowicza znajdujemy zdanie: W połowie aluzja literacka.
 • Czym jest ARCYDZIEŁO Znaczenie szeregu, na przykład literatury narodowej - arcydzieło narodowe (na przykład Pan Tadeusz A. Mickiewicza), czy szeregu gatunku - na przykład arcydzieło powieści arcydzieło.
 • Czym jest ALITERACJA Znaczenie samych głosek najpierw następnych wyrazów w wierszu albo prozie. Aliteracja jest znana od antyku (Homer, Horacy, Wergiliusz), a w średniowieczu była aliteracja.
 • Czym jest APART (MÓWIENIE NA STRONIE) Znaczenie Zobacz dramat - formy wypowiedzi apart (mówienie na stronie).
 • Czym jest ANTYTEZA Znaczenie dwóch części zdania (albo dwóch pojęć) uzyskane dzięki paralelizmowi składniowemu. Odpowiednikiem może być slogan antyalkoholowy: Kto myśli, ten nie pije, kto antyteza.
 • Czym jest AZJANIZM Znaczenie głównych stylów retorycznych antyku; powstał w III wieku przed naszą erą na terenach Azji Mniejszej (Frygia, Karia, Myzja), objętych ekspansją kultury greckiej azjanizm.
 • Czym jest AMFIBOLA Znaczenie zdania, która uniemożliwia jego jednoznaczną interpretację (na przykład Dziecko gryzie szczenię ). Pisarze wyzyskują takie możliwości syntaksy, aby tworzyć amfibola.
 • Czym jest ATTYCYZM Znaczenie głównych stylów retorycznych w antyku. Attycyzm wyróżniał się elegancją i intelektualizacją wypowiedzi. Geneza nazwy wskazuje na mówców greckich z V i IV w attycyzm.
 • Czym jest ANTYKADENCJA Znaczenie Zobacz intonacja antykadencja.
 • Czym jest ASONANS Znaczenie Zobacz rym asonans.
 • Czym jest ANIMALIZACJA Znaczenie Zobacz. animizacja animalizacja.
 • Czym jest ALEGORIA Znaczenie wypowiedzi poetyckiej, gdzie definicja abstrakcyjne jest przedstawione jako konkretny element (na przykład w skonwencjonalizowanej metaforze obracającego się alegoria.
 • Czym jest APOSTROFA Znaczenie zwrotu do osoby albo zjawiska przyrodniczego, które tym samym ulega personifikacji. Przykładowo: Dziki Wietrze Zachodni, tchu jesiennej pory (wiersz P.B apostrofa.
 • Czym jest AUTOR JAKO KATEGORIA OPISU Znaczenie jest we współczesnym literaturoznawstwie rozpatrywana w wielu aspektach. Nie mniej jednak granice pomiędzy tymi metodami rozumienia kategorii autora nie są autor jako kategoria opisu.
 • Czym jest AKAPIT Znaczenie obiekt kompozycji tekstu, wyodrębniony przez następne wcięcia w kolumnie druku. W szablonowych badaniach składniowych nie mówiono o roli a. w strukturze akapit.
 • Czym jest AFEREZA Znaczenie Zobacz hiatus afereza.
 • Czym jest AMFIBRACH Znaczenie Zobacz wiersz polski amfibrach.
 • Czym jest ADRESAT Znaczenie Zobacz komunikacja literacka; Stosunki osobowe w komunikacji literackiej A. Okopień-Sławińskiej adresat.
 • Czym jest ABSURD Znaczenie łacińskiego, absurdus fałszywy (ton), niedorzeczny, nierozumny, niestosowny . Kolokwialnie użytkowane jest na ustalenie tego, co sprzeczne, bezsensowne absurd.
 • Czym jest ANAGRAM Znaczenie utworzonych z tych samych liter. Słynny jest anagram KALIBAN - KANIBAL z Burzy Szekspira albo także INCEST - INSECT z Lolity W. Nabokova (incest - kazirodztwo anagram.
 • Czym jest ALEGACJA Znaczenie Zobacz cytat, intertekstualność alegacja.
 • Czym jest ABC CZYTANIA EZRY POUNDA Znaczenie Pound (1885-1972) to jednocześnie jeden z najwybitniejszych pisarzy amerykańskich XX wieku i w najwyższym stopniu wpływowych krytyków i badaczy literatury abc czytania ezry pounda.
 • Czym jest ANTONOMAZJA Znaczenie własnego zamiast pospolitego albo odwrotnie (Kiepura - wybitny śpiewak , Casanova - uwodziciel , mężczyzna zmieniający partnerki ; alpinista - zamiast antonomazja.
 • Czym jest ADIDEACJA Znaczenie formy danego wyrazu do innego słowa, które nie jest z tym pierwszym powiązane pod względem znaczenia. Adideację stosuje się w celu osiągnięcia efektu adideacja.
 • Czym jest AUTOBIOGRAFIA Znaczenie stopniu ogólnej definicji autobiografia to utwór, którego tematem jest swoje życie autora, koleje jego losu, gesty albo zdarzenia, których był świadkiem autobiografia.
 • Czym jest APOZYCJA Znaczenie a więc dwa rzeczowniki występujące wspólnie, z których jeden ustala inny na zasadzie zgody (baba Herod, dziadek jubilat, krowa rekordzistka). Apozycja może apozycja.
 • Czym jest LITERACKIEGO DZIEŁA ANALIZA Znaczenie Zobacz interpretacja dzieła literackiego analiza dzieła literackiego.
 • Czym jest ANAFORA Znaczenie paralelizmu: anafora bazuje na powtarzaniu tego samego wyrażenia najpierw następnych członów wypowiedzi: Straszliwa burza morska bywa, Straszliwa woda, gdy anafora.
 • Czym jest ANTROPOMORFIZACJA Znaczenie cechy ludzkie przypisuje się przedmiotom nieożywionym, zwierzętom, roślinom i całemu kosmosowi. Antropomorfizacja jest mniej stereotypowa i mniej antropomorfizacja.
 • Czym jest ANAKRUZA Znaczenie Zobacz wiersz polski anakruza.
 • Czym jest ANTONIM Znaczenie przeciwstawienia (antonim właściwy) albo dopełnienia się (antonim komplementarny) dwu kontrastowych wyrazów: gruby - cienki, nalać - wylać, matka - tata, Jan antonim.
 • Czym jest ASYNDETON Znaczenie połączenie zdań albo ich części. Słynnym asyndetonem jest wypowiedź Cezara: Veni, vidi, vici ( Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem ). To jest charakterystyczny asyndeton.
 • Czym jest ARTZIN Znaczenie maga] zine) Poświęcona w pierwszej kolejności poezji i sztuce, odmiana fanzinów (z angielskiego fan - miłośnik, wielbiciel + [maga] zine), a więc artzin.
 • Czym jest AUGMENTATYW Znaczenie wyolbrzymienie i pogrubienie wyrazu (na przykład chłopisko , dworzyszcze ). Augmentatyw ma funkcję ekspresywną, wiążącą się regularnie z określeniami augmentatyw.
 • Czym jest MOWY AKT Znaczenie Zobacz teoria aktów mowy akt mowy.
 • Czym jest ARCHETYP Znaczenie Zobacz krytyka mitograficzna, poezja a psychologia, psychoanaliza, teoria archetypu N. Frye´a archetyp.
 • Czym jest ARCHAIZACJA Znaczenie utworu pisanego współcześnie do dykcji literatury wieków dawnych. Taka stylizacja bazuje na doborze odpowiednich wyrazów (realia charakterystyczne dla języka archaizacja.
 • Czym jest ARCHAIZM Znaczenie reprezentujący stan poprzedni zasobu leksykalnego danego języka w relacji do jego stanu późniejszego. Archaizmów nie używa się zwykle w mowie potocznej, a ich archaizm.
 • Czym jest ANAPEST Znaczenie Zobacz wiersz polski anapest.
 • Czym jest ANTANAKLASIS Znaczenie składniowa, gdzie dane wyraz ujawnia swą dwuznaczność w dialogu dwóch osób, rozumiejących odmiennie najważniejszy słowo: Mówi nie na żarty! - Ma prawo być antanaklasis.
 • Czym jest EIDETYCZNA ANALIZA Znaczenie Zobacz fenomenologiczna koncepcja dzieła literackiego R. Ingardena analiza eidetyczna.
 • Czym jest ARYSTOTELESA POETYKA I RETORYKA Znaczenie Zobacz Poetyka Arystotelesa, Retoryka Arystotelesa. Por. retoryka arystotelesa poetyka i retoryka.
 • Czym jest ANEGDOTA Znaczenie zakończone pointą, humorystyczne opowiadanie przedstawiające przeważnie epizod z życia znanej osoby, funkcjonujące jako jeden z żywych do dziś gatunków anegdota.
 • Czym jest ANIMIZACJA Znaczenie metafory, gdzie elementy nieożywione nabierają rumieńców życia ( fabryka rusza się , auto pożera przestrzeń ). Por. personifikacja. Odmianą animizacji jest animizacja.

Słownik dla redaktora naczelnego

Tekst do wyjaśnienia. Wypracowanie z czego skorzystać. Objaśnienie zwrotu, wyjaśnienie opisu literackiego. Środki stylistyczne do użycia. Znaczenie w literaturze i języku polskim.

Definicja SŁOWNIK Animizacja, Anegdota, Arystotelesa Poetyka I Retoryka, Analiza Eidetyczna, Antanaklasis, Anapest, Archaizm, Archaizacja, Archetyp, Akt Mowy, Augmentatyw informacje.

Co to jest Najlepszy Animizacja, Anegdota, Arystotelesa Poetyka I Retoryka znaczenie.