antyteza co to jest
Definicja ANTYTEZA. Co oznacza dwóch części zdania (albo dwóch pojęć) uzyskane dzięki paralelizmowi.

Czy przydatne?

Definicja ANTYTEZA

Co znaczy ANTYTEZA: Przeciwstawienie dwóch części zdania (albo dwóch pojęć) uzyskane dzięki paralelizmowi składniowemu. Odpowiednikiem może być slogan antyalkoholowy: "Kto myśli, ten nie pije, kto pije, ten nie myśli". Na antytezach oparte są tytuły znanych powieści: Wojna i pokój, Pałac i rudera. Antytezy są częste w literaturze baroku i klasycyzmu (na przykład "I nie miłować ciężko, i miłować / Nędzna pociecha" O nietrwałej miłości rzeczy świata tego M. Sęp-Szarzyński). Por. oksymoron. JP
Co znaczy AUGMENTATYW:
Porównanie wyolbrzymienie i pogrubienie wyrazu (na przykład chłopisko , dworzyszcze ). Augmentatyw ma funkcję ekspresywną, wiążącą się regularnie z określeniami pejoratywnymi ( Oślisko! ). Niekiedy w rubaszny antyteza co znaczy.
Krzyżówka ANTYKADENCJA:
Dlaczego Zobacz intonacja antyteza krzyżówka.
Co to jest ARCHAIZM:
Jak lepiej reprezentujący stan poprzedni zasobu leksykalnego danego języka w relacji do jego stanu późniejszego. Archaizmów nie używa się zwykle w mowie potocznej, a ich użycie zawsze postrzegane jest jako antyteza co to jest.

Czym jest ANTYTEZA znaczenie w Leksykon definicja literatura A .

  • Dodano:
  • Autor: