encyklopedia epitet ekloga co to jest
NAJLEPSZY Epitet, Ekloga, Ezopowy Język, Elipsa, Escarpita Roberta - Literatura A Społeczeństwo.

Wypracowanie, tekst, wyjaśnienie, pojęcie, termin na E

 • Czym jest EKSKLAMACJA Znaczenie Zobacz wykrzyknienie eksklamacja.
 • Czym jest ECO Znaczenie próbą wyodrębnienia formy wspólnej rozmaitym zjawiskom jednostkowym. Zamiast forma można powiedzieć struktura: chodzi o całość organiczną , która ma postać eco.
 • Czym jest EUFONIA Znaczenie tekście poetyckim pod względem ich walorów brzmieniowych. W polszczyźnie chodzi tu między innymi o eliminowanie z wiersza głosek syczących albo szumiących eufonia.
 • Czym jest EKWIWOKACJA Znaczenie nieświadomie wprowadzona do tekstu wieloznaczność. Ekwiwokacja może występować na poziomie fonetycznym, leksykalnym albo ideowym utworu literackiego ekwiwokacja.
 • Czym jest EPIZOD Znaczenie Zobacz fabuła epizod.
 • Czym jest EUFEMIZM Znaczenie albo niedookreślenie kłopotliwej kwestii czy informacji. Zamiast mówić o kimś nieładny powiemy brzydki albo oryginalnej urody , zamiast niedobry - zły albo nie eufemizm.
 • Czym jest EPIFORA Znaczenie która odznacza te same słowa poprzez powtórzenie ich na końcu wersu (albo wypowiedzi). U Leśmiana czytamy: Błogosławiąc snom wszelkim, leciał w dalsze epifora.
 • Czym jest ELOKUCJA Znaczenie Zobacz retoryka elokucja.
 • Czym jest RODZAJU DZIEJE EPIKA Znaczenie fundamentalnych (w okolicy liryki i dramatu) rodzajów literackich, które podzielone są na gatunki i ich odmiany (na przykład epika - powieść - powieść epika - dzieje rodzaju.
 • Czym jest LITERACKA EPOKA Znaczenie etap) procesu historycznoliterackiego zamknięty w ustalonych ramach czasowych, charakteryzujący się swoistym, dynamicznym układem prądów literackich, odmiennym epoka literacka.
 • Czym jest ECHOLALIA Znaczenie samych grup głoskowych w ludowych przyśpiewkach albo refrenach pieśni i piosenek ( da da dana , oj dana dana i tym podobne). Wynikiem echolalii może być echolalia.
 • Czym jest EPOPEJA EPOS Znaczenie epika) o rodowodzie antycznym w formie obszernego utworu wierszowanego. Jego klasyczną i kanoniczną realizacją jest epos homerycki - wzorzec utrwalony w epos (epopeja).
 • Czym jest ELIZJA Znaczenie Zobacz hiatus elizja.
 • Czym jest EPIGRAMAT Znaczenie właściwość tego gatunku zamyka się już w samej jego nazwie, wyraz epigramma znaczy gdyż po grecku napis , czyli formę krótką i, jak można się domyślać, spójną epigramat.
 • Czym jest ESEJ Znaczenie filozoficznej (por. poezja a filozofia), naukowej, publicystycznej albo krytycznej. Jest gatunkiem wypowiedzi z pogranicza piśmiennictwa i literatury. Jest esej.
 • Czym jest LITERACKA EWOLUCJA Znaczenie ciąg przeobrażeń, zmian zachodzących w poezji i decyzyjnych o jej procesualnym charakterze (zwanym procesem historycznoliterackim - por. Synchronia i ewolucja literacka.
 • Czym jest EKFRAZA Znaczenie albo jego fragment odnoszący się do jakiegoś dzieła sztuki. Termin ekphrasis oznaczał w starożytnej Grecji precyzyjny opis . Zasadniczo można wyróżnić dwa ekfraza.
 • Czym jest ESCARPITA ROBERTA - LITERATURA A SPOŁECZEŃSTWO Znaczenie Zobacz Poezja a społeczeństwo R. Escarpita escarpita roberta - literatura a społeczeństwo.
 • Czym jest ELIPSA Znaczenie cechująca się tym, że pominięto w wypowiedzeniu jakiś człon w celu powiększenia ekspresji tekstu (na przykład podkreślenia patosu). Na przykład u Grochowiaka elipsa.
 • Czym jest JĘZYK EZOPOWY Znaczenie oszukiwania cenzury (por. cenzura, poezja a polityka). Autor, chcąc zakamuflować swe prawdziwe intencje, może posłużyć się alegorią, dwuznacznikami ezopowy język.
 • Czym jest EKLOGA Znaczenie Zobacz sielanka ekloga.
 • Czym jest EPITET Znaczenie określający rzeczownik. Rozróżnia się epitety: 1. metaforyczne ( głębokie spojrzenie , złote serce ), 2. metonimiczne ( białe sady zamiast ´sady z kwitnącymi epitet.

Słownik dla redaktora naczelnego

Tekst do wyjaśnienia. Wypracowanie z czego skorzystać. Objaśnienie zwrotu, wyjaśnienie opisu literackiego. Środki stylistyczne do użycia. Znaczenie w literaturze i języku polskim.

Definicja NAJLEPSZY Epitet, Ekloga, Ezopowy Język, Elipsa, Escarpita Roberta - Literatura A Społeczeństwo, Ekfraza, Ewolucja Literacka, Esej, Epigramat, Elizja, Epos (Epopeja informacje.

Co to jest Encyklopedia Epitet, Ekloga, Ezopowy Język, Elipsa, Escarpita Roberta znaczenie.