elipsa co to jest
Definicja ELIPSA. Co oznacza cechująca się tym, że pominięto w wypowiedzeniu jakiś człon w celu.

Czy przydatne?

Definicja ELIPSA

Co to znaczy: Składnia zdania cechująca się tym, że pominięto w wypowiedzeniu jakiś człon w celu powiększenia ekspresji tekstu (na przykład podkreślenia patosu). Na przykład u Grochowiaka (Don Kiszot): I ten, co domy - i ten, co cię wiezie [...] Bywa także elipsa oznaką nieumiejętnego wysławiania się: "Jest Pani szczególnie bogatej i dużej budowy, co zawsze w kobietach dodatkowo mnie impresjonowało [wywierało wrażenie] i onieśmielało mnie z nimi" (J. Przybora) - tu brakuje dopowiedzenia "onieśmielało mnie w kontaktach z nimi". Literatura awangardy krakowskiej uczyniła z elipsy kluczowy swój środek artystyczny. Twierdzono w tym kręgu, Iż zdanie eliptyczne "jest bardziej ekonomiczne od prozaicznego i dlatego, Iż jest w relacji do niego skrótem (mniej słów w sekwencji), i dlatego, Iż ów skrót stwarza - dodatkowo - nowe wiadomości nieprzekazywalne w zdaniu prozaicznym" (J. Sławiński). W wierszu Przybosia czytamy: Z nabitej sali, symfonią spadającej ku bramie jak pocisk, szamocę się bulwarami, oskrzydlony poprzez muzykę. By zrozumieć ten fragment, trzeba założyć elipsę słów w rodzaju "wychodzę z sali i idę" szamocąc się bulwarami. "Eliptyczne złamanie normy składniowej wymusza w nim [wzorcu syntaktycznym] wieloznaczność" (J. Sławiński). Por. anakolut, zeugma. JP BIBLIOGRAFIA: J. Sławiński: Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej. Wrocław 1965
Co znaczy ECO:
Słownik próbą wyodrębnienia formy wspólnej rozmaitym zjawiskom jednostkowym. Zamiast forma można powiedzieć struktura: chodzi o całość organiczną , która ma postać mechanizmu stosunku pomiędzy wieloma elipsa.
Co znaczy EZOPOWY JĘZYK:
Słownik oszukiwania cenzury (por. cenzura, poezja a polityka). Autor, chcąc zakamuflować swe prawdziwe intencje, może posłużyć się alegorią, dwuznacznikami, niedopowiedzeniem, symbolem. Orzeszkowa o elipsa.
Co znaczy EPOKA LITERACKA:
Słownik etap) procesu historycznoliterackiego zamknięty w ustalonych ramach czasowych, charakteryzujący się swoistym, dynamicznym układem prądów literackich, odmiennym od ich układu w innych fazach elipsa.

Czym jest ELIPSA znaczenie w Leksykon definicja literatura E .

  • Dodano:
  • Autor: