katachreza krytyka tematyczna co to jest
Katachreza, Krytyka Tematyczna, Krytyka Literacka, Krytyka Feministyczna, Konsonans, Koncept.

Wypracowanie, tekst, wyjaśnienie, pojęcie, termin na K

 • Czym jest KALAMBUR Znaczenie przemiany zderzonych ze sobą wyrazów i zdań: 1) kalambur-kameleon , gdzie połączone wyrazy zachowują własną nienaruszoną formę, 2) kalambur-krokodyl , gdzie kalambur.
 • Czym jest KLAUZULA Znaczenie odmiennie jako spadek rytmiczny. W starożytności stanowiła składnik sztuki oratorskiej (por. retoryka). Występuje w wierszu i w prozie rytmicznej. W wierszu to klauzula.
 • Czym jest KOMIZM Znaczenie ciągu zachowań albo zdarzeń, cech charakterystycznych postaci, budzących śmieszność albo wesołość, lecz również kategoria estetyczna, która jest fundamentem komizm.
 • Czym jest KOMUNIKAT JĘZYKOWY (LITERACKI, POETYCKI) Znaczenie Por. komunikacja literacka, Poetyka w świetle językoznawstwa R. Jakobsona, Stosunki osobowe w literackiej komunikacji A. Okopień-Sławińskiej komunikat językowy (literacki, poetycki).
 • Czym jest KRONIKA Znaczenie historiograficznej, który łączy w sobie faktograficzną ścisłość z fikcją w jednym rytmie opowieści o czasach najdawniejszych, dawnych albo współczesnych w kronika.
 • Czym jest LITERACKIEGO DZIEŁA KONKRETYZACJA Znaczenie Zobacz fenomenologiczna koncepcja dzieła literackiego R. Ingardena konkretyzacja dzieła literackiego.
 • Czym jest KARNAWALIZACJA Znaczenie do badań literackich poprzez M. Bachtina w pracy Problemy poetyki Dostojewskiego (gł. w rozdziale Właściwości utworów Dostojewskiego) (1929), a rozwinięty i karnawalizacja.
 • Czym jest DZIEŁA KOMPOZYCJA Znaczenie Zobacz akapit, czas w dziele literackim, fabuła, narrator, postać literacka, retoryka, sjużet kompozycja dzieła.
 • Czym jest LITERACKA KULTURA Znaczenie to - najogólniej mówiąc - sposób rozumienia literatury charakterystyczny dla publiczności literackiej danego miejsca i czasu. J. Sławiński definiuje kulturę kultura literacka.
 • Czym jest MITOGRAFICZNA KRYTYKA Znaczenie mitograficzna nie jest dość dokładna. W poezji przedmiotu funkcjonuje w okolicy krytyki archetypowej czy archetypicznej w zasadzie jako ustalenia synonimiczne krytyka mitograficzna.
 • Czym jest KOGNITYWIZM Znaczenie poznać) Jedna z najmłodszych metodologii. W Ameryce pojawił się w latach osiemdziesiątych, w Polsce w tym samym czasie rozwijały się poglądy bardzo zbliżone do kognitywizm.
 • Czym jest LITERACKA KONWENCJA Znaczenie określony prąd literacki, utrwalony (powielany, powtarzany) w wielu dziełach literackich i odpowiadający przyzwyczajeniom odbiorcy zespół wzorcowych rozwiązań konwencja literacka.
 • Czym jest TYGODNIOWA KRONIKA Znaczenie wyraźna felietonu, która prócz opisanych cech odznacza się: systematycznością (raz na tydzień), nadtytułem (właśnie Kronika tygodniowa), stałym miejscem w kronika tygodniowa.
 • Czym jest KLISZA Znaczenie stosowany powszechnie (na przykład składać życzenia , słowa kondolencji , czerwony jak burak ), który w literaturze nazywa się watą poetycką . K. mogą klisza.
 • Czym jest KOMEDIA Znaczenie por. dramat - dzieje rodzaju) wywodzący się z czasów antycznych. Do ukształtowanych w początkach jej istnienia cech należą: szczęśliwe zakończenie fikcyjnej komedia.
 • Czym jest LITERACKI KIERUNEK Znaczenie Zobacz prąd literacki kierunek literacki.
 • Czym jest KLASYKA Znaczenie Zobacz ABC czytania E. Pounda klasyka.
 • Czym jest KLAUZULA Znaczenie Zobacz wiersz polski klauzula.
 • Czym jest KURS JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO FERDYNANDA DE SAUSSUR Znaczenie Saussure uważany jest za twórcę strukturalizmu, aczkolwiek oczywiście pewne prekursorskie koncepcje pojawiały się już przedtem. Był to językoznawca szwajcarski kurs językoznawstwa ogólnego ferdynanda de saussur.
 • Czym jest KATALEKSA Znaczenie Zobacz wiersz polski kataleksa.
 • Czym jest KRZYŻOWANIE SIĘ POSTACI GATUNKOWYCH JAKO WYZNACZN Znaczenie problemów genologii jest zagadnienie ewolucji (zmiany, przekształcenia) gatunku literackiego. Klasyczną rozprawą, która to zagadnienie podejmuje, jest rozprawa krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznaczn.
 • Czym jest KADENCJA Znaczenie Zobacz intonacja kadencja.
 • Czym jest LITERACKA KOMUNIKACJA Znaczenie pisze O.S. Czarnik, jeden z najlepszych polskich znawców zagadnienia - pochodzi od łacińskiego communicare , co oznacza między innymi wspólnym uczynić komunikacja literacka.
 • Czym jest KONCEPT Znaczenie barokowej, polegająca na inteligentnym operowaniu antytezami, gradacjami, paralelizmami, paradoksami i oksymoronami w wierszu, który w dodatku kończy się koncept.
 • Czym jest KONSONANS Znaczenie Zobacz rym konsonans.
 • Czym jest FEMINISTYCZNA KRYTYKA Znaczenie feministyczna jest jedną z dyscyplin współczesnego literaturoznawstwa. To zdarzenie nowe, krystalizujące się od lat siedemdziesiątych XX wieku, wspólnie z krytyka feministyczna.
 • Czym jest LITERACKA KRYTYKA Znaczenie autokrytycyzm należą do zasadniczych rysów postawy intelektualnej w czasach nowożytnych. Nic zatem dziwnego, Iż krytyka literacka (i artystyczna) jako osobna krytyka literacka.
 • Czym jest TEMATYCZNA KRYTYKA Znaczenie sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w krytyce literackiej we Francji dochodzi do głosu nurt określany mianem krytyki tematycznej. Nazwę wywodzi od definicje krytyka tematyczna.
 • Czym jest KATACHREZA Znaczenie powiązanych (niezestrojonych) członach. Katachreza pojawia się w tekstach patetycznych ( ręka mojego serca u św. Augustyna) i świeckich (słynny lapsus katachreza.

Słownik dla redaktora naczelnego

Tekst do wyjaśnienia. Wypracowanie z czego skorzystać. Objaśnienie zwrotu, wyjaśnienie opisu literackiego. Środki stylistyczne do użycia. Znaczenie w literaturze i języku polskim.

Definicja Katachreza, Krytyka Tematyczna, Krytyka Literacka, Krytyka Feministyczna, Konsonans, Koncept, Komunikacja Literacka, Kadencja, Krzyżowanie Się Postaci informacje.

Co to jest Katachreza, Krytyka Tematyczna, Krytyka Literacka, Krytyka znaczenie.