kalambur co to jest
Definicja KALAMBUR. Co oznacza przemiany zderzonych ze sobą wyrazów i zdań: 1) kalambur-kameleon.

Czy przydatne?

Definicja KALAMBUR

Co to znaczy: Obejmuje dwie przemiany zderzonych ze sobą wyrazów i zdań: 1) "kalambur-kameleon", gdzie połączone wyrazy zachowują własną nienaruszoną formę, 2) "kalambur-krokodyl", gdzie jeden słowo zostaje częściowo wchłonięty poprzez drugi słowo. Pierwszy typ prezentuje zdanie A. Żółkowskiego: "Zmęczony podróżą spoczywa" ("Zmęczony pod różą spoczywa"). Bardziej wyrafinowane ukrycie ekwiwokacji występuje w zdaniu "Zawistna baba!", które niewiele komu przypomni niewinny okrzyk: "Za wist nababa!". W tym rodzaju kalamburu proponuje się nowe odczytanie nie wszystkich słów: nochal - noc hal, menadżer - Menad żer, sportowiec - sport owiec, katastrofa - kata strofa. Drugi typ kalamburu ma mniej albo bardziej widoczne ślady pochłaniania jednego wyrazu poprzez wtóry: rokokotka - rokoko i kokotka, flirtuoz - flirt i wirtuoz, fanatyci - fanatycy i "utyci", argumętnie - argument i mętnie, grafomanna - grafoman i manna. Kalambur był i jest domeną muzy satyrycznej (S.J. Lec), aczkolwiek i w liryce współczesnej (T. Karpowicz, M. Białoszewski) ma własne miejsce. JP BIBLIOGRAFIA: A. Żółkowski: Momus i Pot-pourri. Kraków 1883 (pierwodruk: 1822); D. Buttler: Polski dowcip językowy. Warszawa 1968; J. Paszek: Kalambur polski. "¦ląsk" 1999, nr 8
Co znaczy KRYTYKA LITERACKA:
Słownik autokrytycyzm należą do zasadniczych rysów postawy intelektualnej w czasach nowożytnych. Nic zatem dziwnego, Iż krytyka literacka (i artystyczna) jako osobna tematyka w kulturze europejskiej poczęła kalambur.
Co znaczy KLAUZULA:
Słownik odmiennie jako spadek rytmiczny. W starożytności stanowiła składnik sztuki oratorskiej (por. retoryka). Występuje w wierszu i w prozie rytmicznej. W wierszu to jest zakończenie wersu skonstruowane w kalambur.
Co znaczy KULTURA LITERACKA:
Słownik to - najogólniej mówiąc - sposób rozumienia literatury charakterystyczny dla publiczności literackiej danego miejsca i czasu. J. Sławiński definiuje kulturę literacką jako mechanizm orientacyjny kalambur.

Czym jest KALAMBUR znaczenie w Leksykon definicja literatura K .

  • Dodano:
  • Autor: