kalambur co to jest
Definicja KALAMBUR. Co oznacza przemiany zderzonych ze sobą wyrazów i zdań: 1) kalambur-kameleon.

Czy przydatne?

Definicja KALAMBUR

Co to znaczy: Obejmuje dwie przemiany zderzonych ze sobą wyrazów i zdań: 1) "kalambur-kameleon", gdzie połączone wyrazy zachowują własną nienaruszoną formę, 2) "kalambur-krokodyl", gdzie jeden słowo zostaje częściowo wchłonięty poprzez drugi słowo. Pierwszy typ prezentuje zdanie A. Żółkowskiego: "Zmęczony podróżą spoczywa" ("Zmęczony pod różą spoczywa"). Bardziej wyrafinowane ukrycie ekwiwokacji występuje w zdaniu "Zawistna baba!", które niewiele komu przypomni niewinny okrzyk: "Za wist nababa!". W tym rodzaju kalamburu proponuje się nowe odczytanie nie wszystkich słów: nochal - noc hal, menadżer - Menad żer, sportowiec - sport owiec, katastrofa - kata strofa. Drugi typ kalamburu ma mniej albo bardziej widoczne ślady pochłaniania jednego wyrazu poprzez wtóry: rokokotka - rokoko i kokotka, flirtuoz - flirt i wirtuoz, fanatyci - fanatycy i "utyci", argumętnie - argument i mętnie, grafomanna - grafoman i manna. Kalambur był i jest domeną muzy satyrycznej (S.J. Lec), aczkolwiek i w liryce współczesnej (T. Karpowicz, M. Białoszewski) ma własne miejsce. JP BIBLIOGRAFIA: A. Żółkowski: Momus i Pot-pourri. Kraków 1883 (pierwodruk: 1822); D. Buttler: Polski dowcip językowy. Warszawa 1968; J. Paszek: Kalambur polski. "¦ląsk" 1999, nr 8
Co znaczy KATACHREZA:
Słownik powiązanych (niezestrojonych) członach. Katachreza pojawia się w tekstach patetycznych ( ręka mojego serca u św. Augustyna) i świeckich (słynny lapsus sprawozdawcy sportowego - J. Ciszewskiego o R kalambur.
Co znaczy KRYTYKA FEMINISTYCZNA:
Słownik feministyczna jest jedną z dyscyplin współczesnego literaturoznawstwa. To zdarzenie nowe, krystalizujące się od lat siedemdziesiątych XX wieku, wspólnie z poststrukturalizmem i teorią dekonstrukcji kalambur.
Co znaczy KIERUNEK LITERACKI:
Słownik Zobacz prąd literacki kalambur.

Czym jest KALAMBUR znaczenie w Leksykon definicja literatura K .

  • Dodano:
  • Autor: