koncept co to jest
Definicja KONCEPT. Co oznacza barokowej, polegająca na inteligentnym operowaniu antytezami.

Czy przydatne?

Definicja KONCEPT

Co to znaczy: Figura literaturze barokowej, polegająca na inteligentnym operowaniu antytezami, gradacjami, paralelizmami, paradoksami i oksymoronami w wierszu, który w dodatku kończy się zaskakującą pointą. Słynne są panegiryki J.A. Morsztyna - antologijny erotyk O swej pannie czy mniej znany Do tejże: OCZY twe nie są OCZY, lecz słońca jaśnie ¦wiecące, gdzie BLASKU każdy ROZUM gaśnie; USTA twe nie są USTA, ale koral rumiany, Których FARBˇ każdy ZMYSŁ został ZWIˇZANY; PIERSI twe nie są PIERSI, ale nieba surowy KSZTAŁT, który WOLˇ naszę zabiera w okowy. Tak OCZY, USTA, PIERSI, ROZUM, ZMYSŁ i WOLˇ, BLASKIEM, FARBˇ i KSZTAŁTEM ćmią, WIˇŻˇ, niewolą. Do pełnej "matematyczności" pointy zabrakło tożsamości czasowników: "gaśnie" - "ćmią", "zabiera w okowy" - "niewolą", a wtedy wiersz byłby kompletnie "punktyczny", jak mawiano w XVI wieku. JP BIBLIOGRAFIA: B. Otwinowska: Koncept. [w:] Leksykon literatury staropolskiej. Warszawa 1990
Co znaczy KRONIKA:
Słownik historiograficznej, który łączy w sobie faktograficzną ścisłość z fikcją w jednym rytmie opowieści o czasach najdawniejszych, dawnych albo współczesnych w porządku chronologii zdarzeń. Jako Iż to koncept.
Co znaczy KRYTYKA TEMATYCZNA:
Słownik sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w krytyce literackiej we Francji dochodzi do głosu nurt określany mianem krytyki tematycznej. Nazwę wywodzi od definicje tematu , który jest rozumiany poprzez koncept.
Co znaczy KURS JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO FERDYNANDA DE SAUSSUR:
Słownik Saussure uważany jest za twórcę strukturalizmu, aczkolwiek oczywiście pewne prekursorskie koncepcje pojawiały się już przedtem. Był to językoznawca szwajcarski, żyjący w latach 1857-1913. W latach koncept.

Czym jest KONCEPT znaczenie w Leksykon definicja literatura K .

  • Dodano:
  • Autor: