koncept co to jest
Definicja KONCEPT. Co oznacza barokowej, polegająca na inteligentnym operowaniu antytezami.

Czy przydatne?

Definicja KONCEPT

Co to znaczy: Figura literaturze barokowej, polegająca na inteligentnym operowaniu antytezami, gradacjami, paralelizmami, paradoksami i oksymoronami w wierszu, który w dodatku kończy się zaskakującą pointą. Słynne są panegiryki J.A. Morsztyna - antologijny erotyk O swej pannie czy mniej znany Do tejże: OCZY twe nie są OCZY, lecz słońca jaśnie ¦wiecące, gdzie BLASKU każdy ROZUM gaśnie; USTA twe nie są USTA, ale koral rumiany, Których FARBˇ każdy ZMYSŁ został ZWIˇZANY; PIERSI twe nie są PIERSI, ale nieba surowy KSZTAŁT, który WOLˇ naszę zabiera w okowy. Tak OCZY, USTA, PIERSI, ROZUM, ZMYSŁ i WOLˇ, BLASKIEM, FARBˇ i KSZTAŁTEM ćmią, WIˇŻˇ, niewolą. Do pełnej "matematyczności" pointy zabrakło tożsamości czasowników: "gaśnie" - "ćmią", "zabiera w okowy" - "niewolą", a wtedy wiersz byłby kompletnie "punktyczny", jak mawiano w XVI wieku. JP BIBLIOGRAFIA: B. Otwinowska: Koncept. [w:] Leksykon literatury staropolskiej. Warszawa 1990
Co znaczy KIERUNEK LITERACKI:
Słownik Zobacz prąd literacki koncept.
Co znaczy KONKRETYZACJA DZIEŁA LITERACKIEGO:
Słownik Zobacz fenomenologiczna koncepcja dzieła literackiego R. Ingardena koncept.
Co znaczy KRYTYKA TEMATYCZNA:
Słownik sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w krytyce literackiej we Francji dochodzi do głosu nurt określany mianem krytyki tematycznej. Nazwę wywodzi od definicje tematu , który jest rozumiany poprzez koncept.

Czym jest KONCEPT znaczenie w Leksykon definicja literatura K .

  • Dodano:
  • Autor: