koncept co to jest
Definicja KONCEPT. Co oznacza barokowej, polegająca na inteligentnym operowaniu antytezami.

Czy przydatne?

Definicja KONCEPT

Co znaczy KONCEPT: Figura literaturze barokowej, polegająca na inteligentnym operowaniu antytezami, gradacjami, paralelizmami, paradoksami i oksymoronami w wierszu, który w dodatku kończy się zaskakującą pointą. Słynne są panegiryki J.A. Morsztyna - antologijny erotyk O swej pannie czy mniej znany Do tejże: OCZY twe nie są OCZY, lecz słońca jaśnie ¦wiecące, gdzie BLASKU każdy ROZUM gaśnie; USTA twe nie są USTA, ale koral rumiany, Których FARBˇ każdy ZMYSŁ został ZWIˇZANY; PIERSI twe nie są PIERSI, ale nieba surowy KSZTAŁT, który WOLˇ naszę zabiera w okowy. Tak OCZY, USTA, PIERSI, ROZUM, ZMYSŁ i WOLˇ, BLASKIEM, FARBˇ i KSZTAŁTEM ćmią, WIˇŻˇ, niewolą. Do pełnej "matematyczności" pointy zabrakło tożsamości czasowników: "gaśnie" - "ćmią", "zabiera w okowy" - "niewolą", a wtedy wiersz byłby kompletnie "punktyczny", jak mawiano w XVI wieku.
JP BIBLIOGRAFIA: B. Otwinowska: Koncept. [w:] Leksykon literatury staropolskiej. Warszawa 1990
Co znaczy KOMUNIKACJA LITERACKA:
Porównanie pisze O.S. Czarnik, jeden z najlepszych polskich znawców zagadnienia - pochodzi od łacińskiego communicare , co oznacza między innymi wspólnym uczynić , czynić uczestnikiem , użyczyć , zjednoczyć koncept co znaczy.
Krzyżówka KOGNITYWIZM:
Dlaczego poznać) Jedna z najmłodszych metodologii. W Ameryce pojawił się w latach osiemdziesiątych, w Polsce w tym samym czasie rozwijały się poglądy bardzo zbliżone do kognitywizmu. Zarówno typowy koncept krzyżówka.
Co to jest KRYTYKA FEMINISTYCZNA:
Jak lepiej feministyczna jest jedną z dyscyplin współczesnego literaturoznawstwa. To zdarzenie nowe, krystalizujące się od lat siedemdziesiątych XX wieku, wspólnie z poststrukturalizmem i teorią dekonstrukcji koncept co to jest.

Czym jest KONCEPT znaczenie w Leksykon definicja literatura K .

  • Dodano:
  • Autor: