leksyki bogactwo co to jest
Definicja BOGACTWO LEKSYKI. Co oznacza stylu danego, dokonana z racji na frekwencję słów w obrębie.

Czy przydatne?

Definicja BOGACTWO LEKSYKI

Co to znaczy: Charakterystyka stylu danego, dokonana z racji na frekwencję słów w obrębie dzieła pisarza, wykonywana normalnie przez powstanie słownika wszystkich słów i zwrotów użytych poprzez pisarza w utworach, a w dalszym ciągu poprzez porównanie tegoż z listami frekwencyjnymi danego języka. To jest rodzaj statystycznego opisu twórczości przeprowadzony jakby "z lotu ptaka". Bogate słownictwo charakteryzuje na przykład twórczość Żeromskiego, Kwiaty polskie Tuwima, dramaty Witkacego, czy poezję Leśmiana (mnóstwo neologizmów). Powieść historyczna Popioły rozpoczyna się od opisu pejzażu górskiego, gdzie poeta używa bardzo rzadkich słów: "gołoborze", "gozdy", "kontyna", "połanki", "przycieś", "rsiok", "spławy", "śniat", "zuchelek". Ulisses Joyce´a jest nawet dla Anglika bardzo trudnym tekstem, bo zawierając powyżej 260 000 słów, ma prawie 30 000 (dokładniej: 29 899) wyrazów różnych (pamiętajmy o tym, Iż w zasadzie wystarczy 850 słów Basic English, aby się porozumiewać!). Porównajmy Ulissesa z Panem Tadeuszem: u Mickiewicza mamy 9250 słów różnych na 64 510 wyrazów ogółem, a ta "powieść szlachecka" odznacza się na tle ówczesnej literatury właśnie bogatą leksyką. Por. frekwentacja. JP
Co znaczy BOHATER LITERACKI:
Słownik Zobacz postać literacka bogactwo leksyki co to jest.
Co znaczy BAJKA:
Słownik wywodzący się z antycznej Grecji. Początkowo miał charakter oralny, z czasem piśmienny. Tradycja przypisuje udoskonalenie gatunku mędrcowi, wywodzącemu się z ludu, Ezopowi (VI w. przed naszą erą bogactwo leksyki definicja.
Co znaczy BARTHES´A ROLANDA PRZYJEMNO¦Ć TEKSTU:
Słownik Zobacz Przyjemność tekstu R. Barthes´a bogactwo leksyki co znaczy.

Czym jest BOGACTWO LEKSYKI znaczenie w Leksykon definicja literatura B .

  • Dodano:
  • Autor: