leksyki bogactwo co to jest
Definicja BOGACTWO LEKSYKI. Co oznacza stylu danego, dokonana z racji na frekwencję słów w obrębie.

Czy przydatne?

Definicja BOGACTWO LEKSYKI

Co to znaczy: Charakterystyka stylu danego, dokonana z racji na frekwencję słów w obrębie dzieła pisarza, wykonywana normalnie przez powstanie słownika wszystkich słów i zwrotów użytych poprzez pisarza w utworach, a w dalszym ciągu poprzez porównanie tegoż z listami frekwencyjnymi danego języka. To jest rodzaj statystycznego opisu twórczości przeprowadzony jakby "z lotu ptaka". Bogate słownictwo charakteryzuje na przykład twórczość Żeromskiego, Kwiaty polskie Tuwima, dramaty Witkacego, czy poezję Leśmiana (mnóstwo neologizmów). Powieść historyczna Popioły rozpoczyna się od opisu pejzażu górskiego, gdzie poeta używa bardzo rzadkich słów: "gołoborze", "gozdy", "kontyna", "połanki", "przycieś", "rsiok", "spławy", "śniat", "zuchelek". Ulisses Joyce´a jest nawet dla Anglika bardzo trudnym tekstem, bo zawierając powyżej 260 000 słów, ma prawie 30 000 (dokładniej: 29 899) wyrazów różnych (pamiętajmy o tym, Iż w zasadzie wystarczy 850 słów Basic English, aby się porozumiewać!). Porównajmy Ulissesa z Panem Tadeuszem: u Mickiewicza mamy 9250 słów różnych na 64 510 wyrazów ogółem, a ta "powieść szlachecka" odznacza się na tle ówczesnej literatury właśnie bogatą leksyką. Por. frekwentacja. JP
Co znaczy BACHTINA MICHAIŁA SŁOWO W POWIE¦CI I SŁOWO W POEZJ:
Słownik Zobacz Wyraz w powieści i wyraz w literaturze M. Bachtina bogactwo leksyki.
Co znaczy BUKOLIKA:
Słownik Zobacz sielanka bogactwo leksyki.
Co znaczy BARBARYZM:
Słownik naszego języka z obcego mechanizmu językowego. Barbaryzmy są zwykle oceniane negatywnie poprzez Polaków (ironiczne cytowanie słów typu shop , sexy , sorry ; wyśmiewanie kalki językowej - precyzyjnie bogactwo leksyki.

Czym jest BOGACTWO LEKSYKI znaczenie w Leksykon definicja literatura B .

  • Dodano:
  • Autor: