dystych co to jest
Definicja DYSTYCH. Co oznacza składającej się z dwóch wersów połączonych rymem parzystym. Jego.

Czy przydatne?

Definicja DYSTYCH

Co to znaczy: Rodzaj strofy składającej się z dwóch wersów połączonych rymem parzystym. Jego charakterystyczną właściwością jest występujący w wersach paralelizm syntaktyczny i treściowy. Wywodzi się ze starożytnej elegii (dystych elegijny), a również z literaturze ludowej, gdzie jest główną metodą stroficzną. B. Leśmian regularnie wykorzystywał ten rodzaj wersu [wiersza, zwrotki] w swoich balladach: Postukiwał dziad o ziem kulą drewnianą, Miał ci nogę obciętą po samo kolano. Szedł skądkolwiek gdziekolwiek - byle zażyć wywczasu, Nad brzegami strumienia stanął tyłem do lasu. B. Leśmian: Ballada dziadowska - fragment Od XVI wieku pojawia się w literaturze polskiej w wierszu sylabicznym, sylabotonicznym, tonicznym, a również nieregularnym, w szczególności w Młodej Polsce, dwudziestoleciu międzywojennym (Oktostychy J. Iwaszkiewicza), regularnie również w literaturze współczesnej (na przykład W. Szymborska: Woda, Autonomia, Pochwała snów, R. Wojaczek: Ballada bezbożna, Modlitwa bohaterów). AD
Co znaczy DIEREZA:
Słownik Zobacz wiersz polski dystych.
Co znaczy DIACHRONIA:
Słownik Zobacz Kurs językoznawstwa ogólnego F. de Saussure´a, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim J. Sławińskiego dystych.
Co znaczy DZIENNIK:
Słownik piśmiennictwa, którego ramy gatunkowe wyznacza regularność (zwykle: codzienność) prowadzonych w nim zapisków. Powstaje więc dziennik z dnia dziennie i przez wzgląd na tym jedyną jego ramę dystych.

Czym jest DYSTYCH znaczenie w Leksykon definicja literatura D .

  • Dodano:
  • Autor: