dekabryści co to jest
Definicja dekabryści: szlacheccy z 1 poł. XIX w. występujący przeciw samowładztwu carskiemu i.

Czy przydatne?

Definicja Dekabryści

Co znaczy DEKABRYŚCI: ros. rewolucjoniści szlacheccy z 1 poł. XIX w. występujący przeciw samowładztwu carskiemu i pańszczyźnie; gł. ośrodki to działające w Petersburgu Tow. Północne (opowiadało się za republiką) i Tow. Południowe w Tulczynie na Ukrainie, które opowiadało się za monarchią konstytucyjną; Tow. Południowe przygotowało projekt konstytucji (Prawda ruska) przyszłej Rosji; d. nie doceniali kwestii nar., gotowi byli jedynie do ustępstw w kwestii Polski; prowadzili rozmowy z pol. Tow. Patriotycznym w kwestii wspólnego wystąpienia zbrojnego; po Zgonu Aleksandra I, d. wywołali 25 (14) XII 1825 krwawo stłumione stworzenie w Petersburgu; pięciu przywódców powieszono (P. Pestel, P. Kachowski, M. Bestużew-Riumin, K. Rylejew i S. Murawjow-Apostoł), a kilkudziesięciu zesłano na Syberię
Słownik Demilitaryzacja:
Co znaczy likwidacja potencjału militarnego na ustalonym terytorium, na przykład jedna z głownych uchwał konferencji poczdamskiej ogłoszonych 2 VIII 1945 zakładała rozbrojenie Niemiec dekabryści.
Słownik Dostojewski Fiodor:
Co znaczy jeden z największych pisarzy ros. Autor słynnych powieści psychologicznych: Zbrodni i kary, Braci Karamazow, Idioty dekabryści.
Słownik Delfin:
Co znaczy w latach 1349-1830 tytuł następcy tronu franc., był nim najstarszy syn króla dekabryści.

Czym jest dekabryści znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: