dekabryści co to jest
Definicja dekabryści: szlacheccy z 1 poł. XIX w. występujący przeciw samowładztwu carskiemu i.

Czy przydatne?

Definicja Dekabryści

Co znaczy DEKABRYŚCI: ros. rewolucjoniści szlacheccy z 1 poł. XIX w. występujący przeciw samowładztwu carskiemu i pańszczyźnie; gł. ośrodki to działające w Petersburgu Tow. Północne (opowiadało się za republiką) i Tow. Południowe w Tulczynie na Ukrainie, które opowiadało się za monarchią konstytucyjną; Tow. Południowe przygotowało projekt konstytucji (Prawda ruska) przyszłej Rosji; d. nie doceniali kwestii nar., gotowi byli jedynie do ustępstw w kwestii Polski; prowadzili rozmowy z pol. Tow. Patriotycznym w kwestii wspólnego wystąpienia zbrojnego; po Zgonu Aleksandra I, d. wywołali 25 (14) XII 1825 krwawo stłumione stworzenie w Petersburgu; pięciu przywódców powieszono (P. Pestel, P. Kachowski, M. Bestużew-Riumin, K. Rylejew i S. Murawjow-Apostoł), a kilkudziesięciu zesłano na Syberię
Słownik Dziwna Wojna:
Co znaczy ustalenie pierwszego okresu II wojny świat. na Zachodzie powiązane z bezczynnością wojsk franc. i bryt. Zakończona uderzeniem Niemiec na Belgię, Holandię i Francję 10 V 1940 dekabryści.
Słownik Demokracja Szlachecka:
Co znaczy ustrój polityczny w Rzeczypospolitej ukształtowany ostatecznie w XVI w., gwarantujący całej szlachcie te same prawa polit. i osobiste dekabryści.
Słownik "Druga Polska":
Co znaczy grupy E. Gierka po 1970 wzywające do wytężonej pracy przy budowie ogromnych inwestycji tego okresu opartych na wielkich kredytach zagr. i mających zasadniczo zmienić oblicze państwie dekabryści.

Czym jest dekabryści znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: