dziedzice wolni dziedzice co to jest
Definicja dziedzice, wolni dziedzice: państwach zachodniosłowiańskich (w tym w Polsce) warstwa.

Czy przydatne?

Definicja Dziedzice, Wolni Dziedzice

Co znaczy DZIEDZICE, WOLNI DZIEDZICE: we wczesnośredniow. państwach zachodniosłowiańskich (w tym w Polsce) warstwa wolnej ludności wiejskiej z prawem dziedziczenia uprawianej ziemi; w XII-XIII w. zanikli, popadając w zależność od feudałów
Słownik Dante Alighieri:
Co znaczy najwybitniejszy wł. pisarz, w genialnej Boskiej Komedii zawarł średniow. wizję świata dziedzice, wolni dziedzice.
Słownik Departamenty Zamorskie:
Co znaczy kolonialne Francji, które pozostały we władaniu Paryża. Aktualnie obdarzone pełnią praw polit. łącznie z uczestnictwem ich reprezentantów w centralnych organach ustawodawczych. To są: Gujana dziedzice, wolni dziedzice.
Słownik Dajan Mosze:
Co znaczy gen., polityk izrael., szef sztabu 1953-57, min. obrony Izraela 1967-74 i naczelny dowódca w zwycięskich wojnach z Arabami: sześciodniowej i Yom Kippur dziedzice, wolni dziedzice.

Czym jest dziedzice, wolni dziedzice znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: