giuseppe garibaldi co to jest
Definicja Garibaldi Giuseppe: demokr. skrzydła w walce o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch, w 1833.

Czy przydatne?

Definicja Garibaldi Giuseppe

Co znaczy GARIBALDI GIUSEPPE: głośny lider rewol.-demokr. skrzydła w walce o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch, w 1833 wstąpił do Młodych Włoch, w 1835 wyjechał do Ameryki Pd., walczył w Brazylii i Urugwaju; na czele ochotników walczył w wojnie wł.-austr. 1848-49; w okresie wojny austr.-wł.-franc. 1859 dowodził korpusem strzelców alpejskich; w 1860 na czele Wyprawy Tysiąca Czerwonych Koszul ruszył na pomoc stworzeniu na Sycylii; wyprawa G. umożliwiła wyzwolenie Włoch Pd. spod władzy Burbonów; uczestniczył również w wojnie wł.-austr. (1866); w wojnie franc.-prus. (1870-71) dowodził Armią Wogezów
Słownik Gaszyński Konstanty:
Co znaczy pisarz, dziennikarz, uczestnik stworzenia listopadowego, walczył na Litwie w korpusie A. Giełguda, poźniej emigrował, od 1833 we Francji; autor popularnych wierszy i piosenek patriotycznych garibaldi giuseppe.
Słownik Gubernium Lwowskie:
Co znaczy centralny, któremu podlegała administracja w Galicji, istniało w latach 1772-1848 (przejściowo w 1796-1809 istniało także gubernium krakowskie); od 1848 na czele administracji stał namiestnik garibaldi giuseppe.
Słownik GOPR:
Co znaczy Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zał. w 1952 (w miejsce Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) do niesienia pomocy ofiarom wypadków w pol. górach garibaldi giuseppe.

Czym jest Garibaldi Giuseppe znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: