michaił gorczakow co to jest
Definicja Gorczakow Michaił D.: 1846 ros. gubernator wojenny w Warszawie, w 1855-61 namiestnik.

Czy przydatne?

Definicja Gorczakow Michaił D.

Co znaczy GORCZAKOW MICHAIŁ D.: książę, gen., od 1846 ros. gubernator wojenny w Warszawie, w 1855-61 namiestnik Królestwa Pol.; popierał politykę rusyfikacyjną w szkolnictwie; w 1861 w momencie manifestacji patriotycznych wykazał ustępliwość wobec Polaków; zezwolił na powołanie Delegacji Miejskiej, pod wpływem nacisków z Petersburga wydał rozkaz do masakry 8 IV; popierał A. Wielopolskiego
Słownik Gottwald Klement:
Co znaczy prezydent Republiki Czechosłowackiej w latach 1948-53. W 1921 jeden z artystów, od 1929 sekr. gener. Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Premier rządu koalicyjnego 1946-48. Autor przewrotu lutowego gorczakow michaił d..
Słownik Grotewohl Otto:
Co znaczy działacz komunist. w Niemczech, po 1945 współorganizator partii komunist. we wschodniej części Niemiec. Premier NRD od 1949 gorczakow michaił d..
Słownik Gwarancje Dla Polski:
Co znaczy dała jednostronnie W. Brytania w oświadczeniu premiera N. Chamberlaina 31 III 1939. Gwarancje te sprowokowały Hitlera do wypowiedzenia 28 IV pol.-niem. deklaracji o niestosowaniu przemocy gorczakow michaił d..

Czym jest Gorczakow Michaił D znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: