kalwinizm co to jest
Definicja kalwinizm: chrześcijaństwie zapoczątkowany poprzez J. Kalwina. Podstawę teologiczną.

Czy przydatne?

Definicja Kalwinizm

Co znaczy KALWINIZM: nurt reformacyjny w chrześcijaństwie zapoczątkowany poprzez J. Kalwina. Podstawę teologiczną stanowiło dzieło Kalwina Christianae religionis institutio (1536) i II wyznanie helweckie J.H. Bullingera (1566). Kalwinizm wprowadził doktrynę predestynacji, odpowiednio z którą Bóg z góry naznacza ludzi przydzielonych do zbawienia. K. odrzuca sakramenty, niezależnie od chrztu i komunii św., traktując je jako pamiątkę. Organizacja gmin kalwińskich jest bardzo demokratyczna przy ważnym udziale świeckich. Zwolenników umiarkowanego k. w Anglii nazywano prezbiterianami, a opowiadających się za całkowitą niezależnością gmin independentami
Słownik Kliszko Zenon:
Co znaczy działacz komunist.; od 1931 w KPP, współzałożyciel PPR w 1943. Po 1956 wysoki funkcjonariusz PZPR, bliski współpracownik W. Gomułki kalwinizm.
Słownik Konfederacja Barska:
Co znaczy 1768 w Barze (Ukraina) poprzez grupę pol. magnatów z J. Pułaskim na czele. Jej hasłem było utrzymanie przywilejów szlachty i niezależność państwa pol. Po startowych niepowodzeniach działalność kalwinizm.
Słownik Kasata:
Co znaczy likwidacja, unieważnienie; regularnie odnosząc się do zakonów kalwinizm.

Czym jest kalwinizm znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: