kapituła co to jest
Definicja kapituła: wspólnota duchownych przy katedrze albo kolegiacie, tak zwany kanoników, którzy.

Czy przydatne?

Definicja Kapituła

Co znaczy KAPITUŁA: 1. w Kościele katol. wspólnota duchownych przy katedrze albo kolegiacie, tak zwany kanoników, którzy zobowiązani byli do wspólnych modlitw i utrzymywali się z majątku kościelnego; od XII w. k. przy katedrach dostały prawo wyboru biskupa (elekcja kanoniczna); w momencie późniejszym porada doradców biskupa; 2. w zakonie zgromadzenie przełożonych; 3. kolegium państwowe przyznające odznaczenia
Słownik Kopernik Mikołaj:
Co znaczy astronom, doktor. Torunianin. Kanonik kapituły warmińskiej. Jego dzieło O obrotach sfer niebieskich (1543), zawierające teorię heliocentryczną, doprowadziło do przewrotu kopernikańskiego w astronomii kapituła.
Słownik Konflikt Libański:
Co znaczy Libanie w latach 1975-90 połączona z ingerencją ościennych sił: Palestyńczyków, Syrii i Izraela. Stronami konfliktu były społeczności rel.: muzułmanie i chrześcijanie maronici. Po licznych kapituła.
Słownik Krajowa Szkoła Administracji Publicznej:
Co znaczy podyplomowa uczelnia założona w 1991 w celu kształcenia kadr dla administracji państwowej. Wzoruje się między innymi na znanych uczelniach franc kapituła.

Czym jest kapituła znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: