wilhelm ockham co to jest
Definicja Ockham Wilhelm: angielskiego:, prof. uniw. w Oxfordzie, przedstawiciel tak zwany.

Czy przydatne?

Definicja Ockham Wilhelm

Co znaczy OCKHAM WILHELM: teolog i filozof z angielskiego:, prof. uniw. w Oxfordzie, przedstawiciel tak zwany nominalizmu; głosił oddzielenie teologii, opartej na wierze i Objawieniu, od filozofii - bazującej na rozumie. Dało to sposobność uprawiania edukacji czerpiącej wyłącznie z doświadczenia, co czyni O. jednym z prekursorów z angielskiego: empiryzmu i edukacji nowoż
Słownik Obóz Narodowo-Radykalny:
Co znaczy skrajnie prawicowe utworzone IV 1934 poprzez młodych działaczy nar., zwł. warsz. skupionych wokół pisma Sztafeta , a krytykujących zbyt oportunistyczną, ich zdaniem, politykę Stronnictwa Narodowego ockham wilhelm.
Słownik Obrzezanie:
Co znaczy rytualne obcięcie części napletka, użytkowane jako symbol poświęcenia sile boskiej użytkowane u kapłanów (na przykład egipskich) bądź powszechnie (na przykład u żydów, muzułmanów). Ostatnie badania ockham wilhelm.
Słownik Ogiński Michał Kleofas:
Co znaczy emigracyjny, kompozytor; poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik sojuszu z Prusami; przystąpił do insurekcji 1794 na Litwie (czł. Najwyższej Porady Litewskiej); na emigracji związany z Deputacją ockham wilhelm.

Czym jest Ockham Wilhelm znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: