nacjonaltów ukraińskich co to jest
Definicja Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów: sekretna organizacja zmierzająca do utworzenia.

Czy przydatne?

Definicja Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów

Co znaczy ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW: utworzona w 1929 sekretna organizacja zmierzająca do utworzenia państwa ukr., b. czynna na ziemiach wschodnich w Polsce międzywojennej (w tym akcje dywersyjno-sabotażowe i zamachy terrorystyczne), 1939-1940 podzieliła się na OUN-M (z przywódcą A. Melnykiem) i OUN-B (z S. Banderą). Część działaczy OUN współpracowała z Niemcami licząc na ich pomoc w utworzeniu wolnego państwa ukr. Z OUN wyszła inicjatywa utworzenia Ukraińskiej Powstańczej Armii. OUN została rozbita w Polsce w 1947, a w ZSRR w latach 50
Słownik Obóz Wielkiej Polski:
Co znaczy organizacja polit. powołana w XII 1926 z inicjatywy R. Dmowskiego w celu zebrania prawicowych przeciwników sanacji i oddziaływania na masy w duchu ideologii nar. Popularna zwł. w Wielkopolsce, na organizacja ukraińskich nacjonalistów.
Słownik Ortega Saavedra Daniel:
Co znaczy nikaraguański, przywódca sandinistów, lewicowego ugrupowania rządzącego po obaleniu dyktatury Somozów, w 1979 szef rządu, a w dalszym ciągu 1984-90 prezydent państwa ściśle współpracujący z ZSRR i organizacja ukraińskich nacjonalistów.
Słownik Obodrzyce, Obodryci:
Co znaczy plemion zachodniosłow. zamieszkujących na prawym brzegu dolnej Łaby; poświadczeni w źródłach już w VIII w.; zjednoczeni w księstwo w poł. X w.; w poł. XII w. podbici poprzez Niemców organizacja ukraińskich nacjonalistów.

Czym jest Organizacja Ukraińskich znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: