schlieffena plan co to jest
Definicja plan Schlieffena: wojny na dwa fronty przygotowany poprzez szefa niem. sztabu generalnego.

Czy przydatne?

Definicja PLAN SCHLIEFFENA

Co znaczy PLAN SCHLIEFFENA: strategiczny plan wojny na dwa fronty przygotowany poprzez szefa niem. sztabu generalnego (1891-1905) gen. A. von Schlieffena. Zakładał atak na Francję od pn. wsch. przez nieumocnioną granicę z Belgią, a po szybkim pokonaniu armii franc. zwrócenie wszystkich sił przeciw Rosji. Zmodyfikowany poprzez gen. H. v. Moltkego młodszego, załamał się w praktycznej realizacji ( bitwa nad Marną 5-12 IX 1914)
Co znaczy Pucz Moskiewski 1991:
Porównanie obalenia sekr. KPZR M. Gorbaczowa podjęta 19 VIII poprzez kilku czołowych działaczy KPZR i generałów radz. w celu powstrzymania rozpadu ZSRR. W jego rezultacie zawieszono działalność KPZR 29 VIII plan schlieffena co znaczy.
Krzyżówka Pokój W Oliwie:
Dlaczego wojnę pol.-szwedz.-brandenburską 1655-1660 podpisany 3 V 1660. Władca Jan Kazimierz zrezygnował w nim z praw do korony szwedz. Rzeczpospolita rezygnowała z większości Inflant. Brandenburgia plan schlieffena krzyżówka.
Co to jest Pompejusz, Gnejusz Pompejusz, Zw. Wielkim:
Jak lepiej polityk rzym. Od 70 przed naszą erą konsul. Anektował Syrię i Palestynę. W latach 60-53 przed naszą erą członek triumwiratu rządzącego Rzymem, w latach 50-48 przed naszą erą lider sił plan schlieffena co to jest.
Słownik Polanie:
Kiedy 1. plemiona polskie; 2. plemię wschodniosłowiańskie, po podporządkowaniu sąsiednich plemion, stanowili fundamentalną ludność Rusi Kijowskiej plan schlieffena słownik.
Czym jest Polskie Radio:
Od czego zależy firma pod tą nazwą z większością kapitału (90-98%) w rękach państwa. Od 1926 nadaje program radiowy w Warszawie, później także większych miastach (Kraków, Poznań, Katowice, Wilno, Lwów, Łódź, Toruń plan schlieffena czym jest.

Czym jest plan Schlieffena znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: