schlieffena plan co to jest
Definicja plan Schlieffena: wojny na dwa fronty przygotowany poprzez szefa niem. sztabu generalnego.

Czy przydatne?

Definicja Plan Schlieffena

Co znaczy PLAN SCHLIEFFENA: strategiczny plan wojny na dwa fronty przygotowany poprzez szefa niem. sztabu generalnego (1891-1905) gen. A. von Schlieffena. Zakładał atak na Francję od pn. wsch. przez nieumocnioną granicę z Belgią, a po szybkim pokonaniu armii franc. zwrócenie wszystkich sił przeciw Rosji. Zmodyfikowany poprzez gen. H. v. Moltkego młodszego, załamał się w praktycznej realizacji ( bitwa nad Marną 5-12 IX 1914)
Słownik Pawlak Waldemar:
Co znaczy działacz ZSL, a w dalszym ciągu po zmianie nazwy stronnictwa PSL. Od 1989 poseł na sejm z listy ZSL. Przywódca PSL w latach 1991-1997, a zarazem przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii plan schlieffena.
Słownik Pangermanizm:
Co znaczy powstała w XIX w., głosząca zjednoczenie całej ludności mówiącej po niem. i hol. Hasła takie głosił w szczególności powstały w 1891 Związek Wszechniemiecki (Alldeutscher Verband). Idee te podjął plan schlieffena.
Słownik Przedrzymirski-Krukowicz Emil:
Co znaczy 1906 austr. oficer artylerii. Od 1918 w Wojsku Polskim. W 1920 dowódca pułku artylerii, później na różnych stanowiskach, w tym 1927 szef Departamentu Artylerii Min. Spraw Wojsk., dowódca dywizji plan schlieffena.

Czym jest plan Schlieffena znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: