brzeski pokój co to jest
Definicja pokój brzeski: zawarty w Brześciu Litewskim (nad Bugiem) pomiędzy Rosją radz. a krajami.

Czy przydatne?

Definicja Pokój Brzeski

Co znaczy POKÓJ BRZESKI: traktat pokojowy zawarty w Brześciu Litewskim (nad Bugiem) pomiędzy Rosją radz. a krajami centralnymi (Niemcami i Austro-Węgrami) 3 III 1918. Przez wzgląd na podpisaniem w tymże mieście poprzez Niemcy i Austrię pokoju z Ukrainą (9 II 1918) i zagrożenia ofensywą wojsk niem. Rosja zrzekła się ziem pol., litew., Łotwy, Estonii i części Białorusi i Ukrainy. Traktaty brzeskie spowodowały ogromne oburzenie Polaków (którym na rzecz Ukrainy miano zabrać Chełmszczyznę, Podlasie i Galicję Wsch.) i bunt nie wszystkich jednostek wojsk. walczących dotąd po stronie Austrii i Niemiec. Po klęsce Niemiec p.b. został anulowany poprzez rząd radz
Słownik Problem Kurylski:
Co znaczy pomiędzy ZSRR (od 1991 Rosją) a Japonią o przynależność państwową W. Kurylskich. Zostały one zajęte w 1945 poprzez ZSRR na mocy postanowień konferencji w Jałcie. Japonia nie pogodziła się z tym pokój brzeski.
Słownik Pucz:
Co znaczy próba obalenia rządu poprzez użycie siły drogą militarnego zamachu przygotowanego w konspiracji pokój brzeski.
Słownik Prawa Kardynalne:
Co znaczy zasady ustrojowe Rzeczypospolitej szlacheckiej uchwalone poprzez sejm 1768 pod naciskiem Rosji. Były to: wolna elekcja, liberum veto, prawo do wypowiedzenia posłuszeństwa królowi, wyłączne prawo pokój brzeski.

Czym jest pokój brzeski znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: