brzeski pokój co to jest
Definicja pokój brzeski: zawarty w Brześciu Litewskim (nad Bugiem) pomiędzy Rosją radz. a krajami.

Czy przydatne?

Definicja Pokój Brzeski

Co znaczy POKÓJ BRZESKI: traktat pokojowy zawarty w Brześciu Litewskim (nad Bugiem) pomiędzy Rosją radz. a krajami centralnymi (Niemcami i Austro-Węgrami) 3 III 1918. Przez wzgląd na podpisaniem w tymże mieście poprzez Niemcy i Austrię pokoju z Ukrainą (9 II 1918) i zagrożenia ofensywą wojsk niem. Rosja zrzekła się ziem pol., litew., Łotwy, Estonii i części Białorusi i Ukrainy. Traktaty brzeskie spowodowały ogromne oburzenie Polaków (którym na rzecz Ukrainy miano zabrać Chełmszczyznę, Podlasie i Galicję Wsch.) i bunt nie wszystkich jednostek wojsk. walczących dotąd po stronie Austrii i Niemiec. Po klęsce Niemiec p.b. został anulowany poprzez rząd radz
Słownik Pacta Conventa:
Co znaczy od 1573 osobiste zobowiązania polskiego władcy zaprzysięgane po wybraniu na tron. Odpowiedniki p.c. istniały także w innych krajach Europy (na przykład w Danii pokój brzeski.
Słownik Patrycjusze:
Co znaczy uprzywilejowana warstwa społ., która posiadała pełnię praw obywatelskich. W dobie wczesnej republiki p. sprawowali władzę niepodzielnie, jednak po okresie walk z plebejuszami musieli umożliwić im pokój brzeski.
Słownik Powstanie Wata Tylera:
Co znaczy z angielskiego: z 1381 wywołane wzrostem obciążeń podatkowych związanych z prowadzeniem wojny stuletniej. P.W.T. objęło pd.-wsch. Anglię (zajęto także Londyn). Agitowali na jego rzecz również pokój brzeski.

Czym jest pokój brzeski znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: