brzeski pokój co to jest
Definicja pokój brzeski: zawarty w Brześciu Litewskim (nad Bugiem) pomiędzy Rosją radz. a krajami.

Czy przydatne?

Definicja Pokój Brzeski

Co znaczy POKÓJ BRZESKI: traktat pokojowy zawarty w Brześciu Litewskim (nad Bugiem) pomiędzy Rosją radz. a krajami centralnymi (Niemcami i Austro-Węgrami) 3 III 1918. Przez wzgląd na podpisaniem w tymże mieście poprzez Niemcy i Austrię pokoju z Ukrainą (9 II 1918) i zagrożenia ofensywą wojsk niem. Rosja zrzekła się ziem pol., litew., Łotwy, Estonii i części Białorusi i Ukrainy. Traktaty brzeskie spowodowały ogromne oburzenie Polaków (którym na rzecz Ukrainy miano zabrać Chełmszczyznę, Podlasie i Galicję Wsch.) i bunt nie wszystkich jednostek wojsk. walczących dotąd po stronie Austrii i Niemiec. Po klęsce Niemiec p.b. został anulowany poprzez rząd radz
Słownik Piattoli Scipione:
Co znaczy ksiądz, Włoch w służbie Stanisława Augusta Poniatowskiego, współredaktor Konstytucji 3 maja pokój brzeski.
Słownik Parlament Europejski:
Co znaczy przedstawicielski obywateli krajów Wspólnoty Europejskiej utworzony w 1957 z siedzibą w Strasburgu (Francja). Do 1979 tworzyli go przedstawiciele parlamentów państw członkowskich. Aktualnie wybierany pokój brzeski.
Słownik Przyłuski Leon:
Co znaczy i poznański (od 1845); III 1848 stanął na czele deputacji Kom. Nar. Poznańskiego do króla prus. domagającej się autonomii dla W. Ks. Poznańskiego; obrońca swobód Kościoła, popierał pracę organiczną pokój brzeski.

Czym jest pokój brzeski znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: