polskie stronnictwo ludowe co to jest
Definicja Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie : utworzona w 1915 w Warszawie początkowo pod nazwą.

Czy przydatne?

Definicja Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie"

Co znaczy POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE "WYZWOLENIE": partia chłopska utworzona w 1915 w Warszawie początkowo pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe z połączenia mniejszych organizacji. Wydawała pismo "Wyzwolenie". W I wojnie świat. związana z ruchem niepodl. W 1918 w rządzie "lubelskim". Od 1918 żądała przymusowego wywłaszczenia ogromnej własności. W sejmie na lewicy, współpracowała z PPS; 1927 w opozycji do sanacji; 1929 w Centrolewie. 1931 połączyła się z PSL "Piast" w Stronnictwo Ludowe. Kluczowymi przywódcami byli: St. Thugutt, T. Nocznicki. I. Kosmowska
Słownik Pismo:
Co znaczy mechanizm znaków do utrwalania albo zastąpienia języka mówionego (najstarsze formy - pismo obrazkowe, pismo ideograficzne polskie stronnictwo ludowe "wyzwolenie".
Słownik Pokój Adrianopolski:
Co znaczy tur. (1828-29); Turcja uznała niepodległość Grecji, której królem został Otton Wittelsbach, książę bawarski; Serbia uzyskała gwarancję autonomii wewn.; pokój likwidował zwierzchnictwo Turcji nad polskie stronnictwo ludowe "wyzwolenie".
Słownik Pius X, Giuseppe Melchiore Sarto:
Co znaczy nieugięty w sprawach doktryny wiary; zajął zdecydowane stanowisko wobec antyklerykalnej polityki rządu franc.; zał. Papieski Instytut Biblijny, inicjator reform prawa kanonicznego; 1954 kanonizowany polskie stronnictwo ludowe "wyzwolenie".

Czym jest Polskie Stronnictwo Ludowe znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: