polskie stronnictwo ludowe co to jest
Definicja Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie : utworzona w 1915 w Warszawie początkowo pod nazwą.

Czy przydatne?

Definicja Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie"

Co znaczy POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE "WYZWOLENIE": partia chłopska utworzona w 1915 w Warszawie początkowo pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe z połączenia mniejszych organizacji. Wydawała pismo "Wyzwolenie". W I wojnie świat. związana z ruchem niepodl. W 1918 w rządzie "lubelskim". Od 1918 żądała przymusowego wywłaszczenia ogromnej własności. W sejmie na lewicy, współpracowała z PPS; 1927 w opozycji do sanacji; 1929 w Centrolewie. 1931 połączyła się z PSL "Piast" w Stronnictwo Ludowe. Kluczowymi przywódcami byli: St. Thugutt, T. Nocznicki. I. Kosmowska
Słownik Polska Partia Socjalistyczna:
Co znaczy powołana 21 XI 1892 w Paryżu na zjeździe grup socjalist. pod przewodnictwem B. Limanowskiego; wówczas także sformułowano zasady ideowo-polit., na czoło wysunięto walkę o niepodległość Polski, wiążąc polskie stronnictwo ludowe "wyzwolenie".
Słownik Paskiewicz Iwan F.:
Co znaczy uczestnik wojny 1812; za zdobycie Erywania w wojnie z Persją (1826-27) dostał tytuł hrabiego Erywania; w 1831 po Zgonu I. Dybicza dowódca armii, która stłumiła stworzenie listopadowe (w nagrodę polskie stronnictwo ludowe "wyzwolenie".
Słownik Perykles:
Co znaczy ateński, wybitny mówca i wódz, naprawdę kierował krajem od 443 przed naszą erą (między innymi 16 razy pełnił urząd stratega). Wzmocnił demokrację ateńską wprowadzając wynagrodzenia dla członków polskie stronnictwo ludowe "wyzwolenie".

Czym jest Polskie Stronnictwo Ludowe znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: