ruszenie pospolite co to jest
Definicja pospolite ruszenie: pocz. średniow. do pocz. XIX w. ogół powołanych poprzez władcę.

Czy przydatne?

Definicja Pospolite Ruszenie

Co znaczy POSPOLITE RUSZENIE: 1. w Europie od pocz. średniow. do pocz. XIX w. ogół powołanych poprzez władcę mężczyzn zobowiązanych do służby wojsk.; 2. w nie wszystkich krajach euro. (Austria, Austro-Węgry, Niemcy, Rosja, ZSRR) w XIX i XX w. formacja wojsk. złożona z najstarszych i najmłodszych wiekiem mężczyzn i przeznaczoną do działań pomocniczych
Słownik Płużański Ignacy:
Co znaczy Ogromnej Emigracji; w trakcie stworzenia listopadowego czł. Tow. Patriotycznego (2); na emigracji jeden z zał. TDP; 1835 wystąpił z TDP; 1848 czł. Komitetu Emigracji Pol., potem wycofał się z życia pospolite ruszenie.
Słownik Państwo Patrymonialne:
Co znaczy powszechna we inicjalnym średniow. (na przykład kraj Franków, Polska za Bolesława Krzywoustego), gdzie król traktuje podległy mu państwo jako własność i swobodnie nim dysponuje, na przykład dzieląc pospolite ruszenie.
Słownik Potworowski Gustaw:
Co znaczy polit., zwolennik pracy organicznej; uczestnik stworzenia listopadowego (był adiutantem gen. Chłapowskiego); inicjator zał. Kasyna Gostyńskiego (w 1838-60 jego prezes); współpracownik K pospolite ruszenie.

Czym jest pospolite ruszenie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: