składu prawo co to jest
Definicja prawo składu: miastom od 2. poł. XIII w. poprzez monarchów (na ziemiach pol. pierwsze.

Czy przydatne?

Definicja Prawo Składu

Co znaczy PRAWO SKŁADU: przywilej nadawany miastom od 2. poł. XIII w. poprzez monarchów (na ziemiach pol. pierwsze dostały p.s. Wrocław - 1274 i Kraków 1306); trzy odmiany p.s.: 1. całkowite (bezwzględne) - zmuszało kupca do sprzedaży wszystkich towarów albo pozostawienia ich na składzie miasta, poprzez które przejeżdżał, 2. względne - zmuszało kupca do wystawienia towaru na moment do kilkunastu dni, po których z resztą towaru mógł udać się w dalszą drogę, 3. częściowe - dotyczyło części towarów. P.s. utrzymało się do XVIII w., przyczyniając się do wzrostu zamożności mieszczaństwa posiadających je miast. Zobacz także przymus drogowy
Słownik Przemysł Ottokar II:
Co znaczy 1253 z dyn. Przemyślidów, tata Wacława II. W 1251 zajął Austrię, w dalszym ciągu Styrię, Karyntię i Krainę. Jako jeden z najpotężniejszych władców pośród książąt Rzeszy Niem. ubiegał się o koronę w prawo składu.
Słownik Pismo:
Co znaczy mechanizm znaków do utrwalania albo zastąpienia języka mówionego (najstarsze formy - pismo obrazkowe, pismo ideograficzne prawo składu.
Słownik Patrycjat:
Co znaczy w średniow. i nowoż. Europie najzamożniejsza warstwa ludności miejskiej skupiająca najbogatszych kupców, bankierów, posiadaczy gruntów miejskich i tak dalej P. posiadał pełnię praw i przywilejów prawo składu.

Czym jest prawo składu znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: