składu prawo co to jest
Definicja prawo składu: miastom od 2. poł. XIII w. poprzez monarchów (na ziemiach pol. pierwsze.

Czy przydatne?

Definicja Prawo Składu

Co znaczy PRAWO SKŁADU: przywilej nadawany miastom od 2. poł. XIII w. poprzez monarchów (na ziemiach pol. pierwsze dostały p.s. Wrocław - 1274 i Kraków 1306); trzy odmiany p.s.: 1. całkowite (bezwzględne) - zmuszało kupca do sprzedaży wszystkich towarów albo pozostawienia ich na składzie miasta, poprzez które przejeżdżał, 2. względne - zmuszało kupca do wystawienia towaru na moment do kilkunastu dni, po których z resztą towaru mógł udać się w dalszą drogę, 3. częściowe - dotyczyło części towarów. P.s. utrzymało się do XVIII w., przyczyniając się do wzrostu zamożności mieszczaństwa posiadających je miast. Zobacz także przymus drogowy
Słownik Pozytywiści Warszawscy:
Co znaczy raczej w Warszawie polscy zwolennicy pozytywizmu, których głównymi przedstawicielami byli A. Świętochowski, B. Prus, P. Chmielowski, J. Ochorowicz. Krytykowali oni stworzenia, a w nawiązaniu do idei prawo składu.
Słownik Przywilej Inkorporacyjny:
Co znaczy nadawany ludności terytoriów włączonych do Korony Polskiej. Na przykład w 1454 Kazimierz Jagiellończyk nadał p.i. Prusom Królewskim gwarantujący im własny samorząd terytorialny, sejmik generalny i prawo składu.
Słownik Pogromy:
Co znaczy podburzonych tłumów przeciw mniejszościom nar., relig., rasowym; przeważnie ofiarami p. byli Żydzi na terenie Rosji i Europy Środk.-Wsch.; w dziejach najnowszych pierwszy głośny p. miał miejsce 27-29 prawo składu.

Czym jest prawo składu znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: