przewrót bolszewicki rosji co to jest
Definicja przewrót bolszewicki w Rosji: XI (25 X starego stylu) w Piotrogrodzie. Z inicjatywą.

Czy przydatne?

Definicja Przewrót Bolszewicki W Rosji

Co znaczy PRZEWRÓT BOLSZEWICKI W ROSJI: został dokonany 7 XI (25 X starego stylu) w Piotrogrodzie. Z inicjatywą stworzenia zbrojnego, obalenia Rządu Tymczasowego i ustanowienia władzy rad robotn. i żołnierskich wystąpił w X 1917 W.I. Lenin. Dowodzeni poprzez L. Trockiego robotnicy z Czerwonej Gwardii i żołnierze zrewoltowanych oddziałów wojska już nieco przedtem obsadzili mosty na Newie i najważniejsze punkty miasta, z kolei szturm na Pałac Zimowy, siedzibę rządu, zaczęto w nocy 6/7 XI 1917. Pałac pozyskano, ministrów aresztowano. II Zjazd Rad zatwierdził powołanie nowych władz: Ogólnorosyjskiego Centralnego Kom. Rad i Porady Komisarzy Ludowych (pełniącej rolę rządu) z W.I. Leninem na czele. Wydał także dekrety o pokoju (wzywający wszystkie narody do rokowań o pokój bez aneksji i kontrybucji) i ziemi (obiecujący danie ziemi w użytkowanie indywidualne chłopom). Deklaracja Praw Narodów Rosji głosiła prawo do samostanowienia. 15 XI opanowano także Moskwę, a do końca miesiąca inne ośrodki przemysłowe państwie. Po rozpędzeniu konstytuanty w I 1918, III Ogólnorosyjski Zjazd Rad ogłosił utworzenie Rosyjskiej Republiki Federacyjnej. Zaczęła się wojna domowa z przeciwnikami bolszewików ("białymi") i dążącymi do wyzwolenia się spod zwierzchnictwa Rosji narodami
Słownik Plebs:
Co znaczy średniow. Europie najuboższa warstwa ludności miast, pozbawiona praw i obywatelstwa miejskiego, bez wpływu na życie polit., tworzyli ją: część czeladników, służba domowa, robotnicy sezonowi i tak przewrót bolszewicki w rosji.
Słownik Paleolit:
Co znaczy kamienia, badany poprzez archeologię najstarszy moment dziejów ludzkości, trwał od około 1 mln do 8000 przed naszą erą; w p. dokonało się przejście od praczłowieka do człowieka rozumnego właściwego przewrót bolszewicki w rosji.
Słownik Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji I Śląska:
Co znaczy w 1892 we Lwowie; dążyła do poprawy sytuacji ekon. robotników, walczyła z klerykalizmem i konserwatystami, organizowała oświatę i spółdzielczość robotn.; od 1897 miała swoich posłów w parlamencie przewrót bolszewicki w rosji.

Czym jest przewrót bolszewicki w Rosji znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: