przewrót bolszewicki rosji co to jest
Definicja przewrót bolszewicki w Rosji: XI (25 X starego stylu) w Piotrogrodzie. Z inicjatywą.

Czy przydatne?

Definicja Przewrót Bolszewicki W Rosji

Co znaczy PRZEWRÓT BOLSZEWICKI W ROSJI: został dokonany 7 XI (25 X starego stylu) w Piotrogrodzie. Z inicjatywą stworzenia zbrojnego, obalenia Rządu Tymczasowego i ustanowienia władzy rad robotn. i żołnierskich wystąpił w X 1917 W.I. Lenin. Dowodzeni poprzez L. Trockiego robotnicy z Czerwonej Gwardii i żołnierze zrewoltowanych oddziałów wojska już nieco przedtem obsadzili mosty na Newie i najważniejsze punkty miasta, z kolei szturm na Pałac Zimowy, siedzibę rządu, zaczęto w nocy 6/7 XI 1917. Pałac pozyskano, ministrów aresztowano. II Zjazd Rad zatwierdził powołanie nowych władz: Ogólnorosyjskiego Centralnego Kom. Rad i Porady Komisarzy Ludowych (pełniącej rolę rządu) z W.I. Leninem na czele. Wydał także dekrety o pokoju (wzywający wszystkie narody do rokowań o pokój bez aneksji i kontrybucji) i ziemi (obiecujący danie ziemi w użytkowanie indywidualne chłopom). Deklaracja Praw Narodów Rosji głosiła prawo do samostanowienia. 15 XI opanowano także Moskwę, a do końca miesiąca inne ośrodki przemysłowe państwie. Po rozpędzeniu konstytuanty w I 1918, III Ogólnorosyjski Zjazd Rad ogłosił utworzenie Rosyjskiej Republiki Federacyjnej. Zaczęła się wojna domowa z przeciwnikami bolszewików ("białymi") i dążącymi do wyzwolenia się spod zwierzchnictwa Rosji narodami
Słownik Prezbiterium:
Co znaczy część budynku kościoła mieszcząca ołtarz, zazwyczaj oddzielona balustradą przewrót bolszewicki w rosji.
Słownik Panteon:
Co znaczy świątynia wzniesiona w poł. I w. przed naszą erą ku czci wszystkich bóstw; 2. ogólna nazwa świątyń gr. i rzym. poświęconych wszystkim bóstwom; 3. w politeizmie ogół istot boskich czczonych w danej przewrót bolszewicki w rosji.
Słownik Przemyślidzi:
Co znaczy panująca w Czechach do 1306, również w Polsce 1300-1306, wywodząca się od legendarnego Przemysła. Pierwszym historycznym władcą z P. był Borzywoj I, który ochrzcił się około 871; wchodzili w związki przewrót bolszewicki w rosji.

Czym jest przewrót bolszewicki w Rosji znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: