watykański sobór co to jest
Definicja sobór watykański II: powszechny w życiu Kościoła katol., który obradował w Rzymie.

Czy przydatne?

Definicja SOBÓR WATYKAŃSKI II

Co znaczy SOBÓR WATYKAŃSKI II: przełomowy 21 sobór powszechny w życiu Kościoła katol., który obradował w Rzymie pomiędzy 11 X 1962 a 8 XII 1965, wprowadzając jego głębokie przemiany. Brało w nim udział około 2,5 tys. uczestników i liczni obserwatorzy z innych kościołów. Zapoczątkował wewn. odnowę Kościoła w kierunku dialogu z człowiekiem i światem współcz. Sobór pod kierownictwem papieży Jana XXIII i Pawła VI przyjął 16 istotnych dokumentów regulujących życie Kościoła. Pogłębiono w nich zasadę kolegialności, odnowiono liturgię, upraszczając sporo tekstów i obrzędów, wprowadzono języki nar. do nabożeństw. Propagowano jedność wszystkich chrześcijan, wskazując również na konieczność dialogu z niewierzącymi
Słownik Słowacki Juliusz:
Co znaczy dramatopisarz, czołowy reprezentant romantyzmu w poezji pol.; III 1831 na emigracji, w 1838 osiadł na stałe w Paryżu; 1842-43 pozostawał pod wpływem A.Towiańskiego; 1848 w Wielkopolsce; autor sobór watykański ii co to jest.
Słownik Solid:
Co znaczy złota moneta rzym. i bizant. (bita od 1 poł. IV w. ); s. bito również w średniow. kraju Franków za Karolingów (stanowił równowartość 12 denarów sobór watykański ii definicja.
Słownik Sanskryt:
Co znaczy język staroindyjski, stosowany poprzez indoeuropejskich Ariów, powstała w nim poezja rel., przetrwał do dziś sobór watykański ii co znaczy.

Czym jest sobór watykański II znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: