warszawski układ co to jest
Definicja Układ Warszawski: Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej, naprawdę pakt militarny.

Czy przydatne?

Definicja Układ Warszawski

Co znaczy UKŁAD WARSZAWSKI: oficjalnie Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej, naprawdę pakt militarny zawarty 14 V 1955 w Warszawie poprzez Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, NRD, PRL, Rumunię, Węgry i ZSRR pod pretekstem zgody na remilitaryzację RFN w NATO. Celem paktu było w pierwszej kolejności niedopuszczenie do usamodzielnienia się w relacji do Moskwy któregokolwiek z krajów "demokracji ludowej", jak to pokazała interwencja radz. na Węgrzech w 1956 i krajów U.W. w Czechosłowacji w 1968. Rozwiązany ostatecznie w konsekwencji załamania się mechanizmu komunist. 1 VII 1991
Słownik Układ Wyszehradzki:
Co znaczy Polski, Węgier i Czechosłowacji zawarte 14 II 1991 w Wyszehradzie (pn. Węgry). Celem miała być współpraca gosp., polit., obronna, kulturalna, naukowa, pomoc w staraniach o włączenie do euro układ warszawski.
Słownik U Thant:
Co znaczy w latach 1961-71; doświadczony polityk birmański. Kierując ONZ zyskał uznanie łagodząc konflikty kubański w 1962, cypryjski w 1964 i arab.- -izrael. w 1967. Zrezygnował z ubiegania się o trzecią układ warszawski.
Słownik Układ O Ograniczeniu Systemów Obrony Przeciwrakietowej ABM:
Co znaczy rozbrojeniowe USA i ZSRR (od 1991 negocjowane z Rosją) zawarte w 1972 dla ograniczenia zbrojeń strategicznych w zakresie broni antyrakietowej. Układ modyfikowano w duchu dalszych szczegółowych układ warszawski.

Czym jest Układ Warszawski znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: