lubelska unia co to jest
Definicja unia lubelska: zawarta w 1569 w Lublinie. Do zawarcia unii realnej z Litwą dążyła.

Czy przydatne?

Definicja Unia Lubelska

Co znaczy UNIA LUBELSKA: unia pol.-litew. zawarta w 1569 w Lublinie. Do zawarcia unii realnej z Litwą dążyła szlachta pol. pragnąc osłabić pozycję magnaterii litew. Ogromne rody litew. występowały przeciw idei unii, a zwł. przeniesieniu na szlachtę litew. praw i wolności pol. Hasło unii wysunął ruch egzekucyjny w 1 poł. XVI w. Początkowo dwaj ostatni Jagiellonowie występowali przeciw projektom szlacheckim, dopiero niepowodzenia litew. w wojnie inflanckiej i zagrożenie moskiewskie zmusiło Zygmunta Augusta do zmiany stanowiska. Wspólnym naciskiem posłów pol. i króla zmuszono senatorów litew. do zawarcia unii. Do Polski wcielono wówczas Podlasie, Wołyń, Kijowszczyznę. Polska i Litwa tworzyły od tego momentu jedną Rzeczypospolitę Obojga Narodów, której król wybierany był na wspólnej elekcji. Wspólne miały być także sejm, senat, polityka zagr., moneta, lecz oddzielne centralne urzędy ministerialne, wojsko i skarb. Unia w tym kształcie przetrwała do Konstytucji 3 maja (1791)
Słownik Uniwersytet:
Co znaczy fundamentalny typ euro. uczelni wyższej o wielu wydziałach, prowadzącej badania i nauczającej; najstarszy u. założono w 1088 w Bolonii jako szkołę prawa, kolejne to Paryż i Oxford powstałe w XII w. i unia lubelska.
Słownik Układ Ogólny W Sprawie Ceł I Handlu:
Co znaczy gosp. regulujący zasady współcz. handlu świat. Podpisany 30 X 1947 w Genewie, pełnił funkcję zastępczą wobec Międzynarodowej Organizacji Handlu. Jego celem było eliminowanie ograniczeń w handlu unia lubelska.
Słownik Ulmanis Karlis:
Co znaczy polityk łotewski, wielokrotny premier, w 1934 dokonał zamachu stanu, 1936-40 prezydent, a naprawdę dyktator Łotwy. Po aneksji Łotwy w VI 1940 poprzez ZSRR deportowany unia lubelska.

Czym jest unia lubelska znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: