socjalne ustawodawstwo co to jest
Definicja ustawodawstwo socjalne: mające na celu ochronę robotników. Zapoczątkowane zostało w W.

Czy przydatne?

Definicja Ustawodawstwo Socjalne

Co znaczy USTAWODAWSTWO SOCJALNE: ustawodawstwo mające na celu ochronę robotników. Zapoczątkowane zostało w W. Brytanii w latach 20. i 30. XIX w. ograniczaniem pracy dzieci i kobiet. Później rozwinięte w Niemczech II Cesarstwa w latach 80.-90. wprowadzeniem ubezpieczeń robotników na wypadek chorób, wypadku przy pracy, kalectwa i starości. Za tymi przykładami ustawodawstwo społeczne wprowadzały inne państwa, w tym Polska
Słownik Układ Ogólny W Sprawie Ceł I Handlu:
Co znaczy gosp. regulujący zasady współcz. handlu świat. Podpisany 30 X 1947 w Genewie, pełnił funkcję zastępczą wobec Międzynarodowej Organizacji Handlu. Jego celem było eliminowanie ograniczeń w handlu ustawodawstwo socjalne.
Słownik Urząd Bezpieczeństwa:
Co znaczy utworzonej w Polsce w 1944 pod nadzorem NKWD z członków PPR i AL, podległej początkowo Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego (1944-54), później Komitetowi do spraw Bezpieczeństwa Publicznego ustawodawstwo socjalne.
Słownik Unia Krewska:
Co znaczy litew. zawarta w Krewie na mocy umowy (tak zwany akt krewski) z 14 VIII 1385. W zamian za małżeństwo z Jadwigą i otrzymanie godności króla pol. Władysław Jagiełło zobowiązał się z całą Litwą przyjąć ustawodawstwo socjalne.

Czym jest ustawodawstwo socjalne znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: