wilbur wright co to jest
Definicja Wright Wilbur: lotnictwa. Orville opracował pierwszy sprawny silnik lotniczy; 17 XII 1903.

Czy przydatne?

Definicja Wright Wilbur

Co znaczy WRIGHT WILBUR: amer. pionierzy lotnictwa. Orville opracował pierwszy sprawny silnik lotniczy; 17 XII 1903 dokonali pierwszych przelotów samodzielnie skonstruowanym samolotem; najdłuższy lot trwał 59 sek
Słownik Wróblewski Walery:
Co znaczy rewol., gen. w stworzeniu styczniowym; należał do lewicy Czerwonych, był naczelnikiem wojennym woj. grodzieńskiego; w I 1864 dowódca korpusu powstańczego na Podlasiu i na Lubelszczyźnie; w latach wright wilbur.
Słownik Witold:
Co znaczy 1401, syn Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły. Toczył walki wewn. z Jagiełłą przerywane okresami zgody. Klęska w bitwie z Tatarami pod Worsklą (1399) zadecydowała o trwalszym pojednaniu W wright wilbur.
Słownik Wenedowie, Wenetowie, Wenedzi:
Co znaczy źródłach rzym. (I-V w. ) na ustalenie mieszkańców dorzecza Wisły (pomiędzy Bałtykiem a Karpatami). U progu średniow. byli to Słowianie, aczkolwiek sama nazwa W. została im nadana przez wzgląd na wright wilbur.

Czym jest Wright Wilbur znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: