pływy prądy co to jest
Co to jest Prądy i pływy. Gdzie tytułujemy trwałe albo okresowe (zmieniające kierunek co jakiś czas.

Czy przydatne?

Co to jest Prądy i pływy

Gdzie występuje: Prądami morskimi tytułujemy trwałe albo okresowe (zmieniające kierunek co jakiś czas) ruchy postępowe mas wodnych w morzach i oceanach. Prądy morskie stanowią fundamentalny składnik ogólnej cyrkulacji powierzchniowej warstwy wód Oceanu Światowego. Fundamentalnymi powodami powstawania prądów morskich są:• wiatry stałe albo wiatry wiejące długimi okresami czasu w zbliżonych kierunkach,• różnice gęstości wód,• napór wód dostarczanych poprzez inne prądy morskie.ponadto na kierunek prądów silnie wpływa ułożenie lądów i oceanów,a również siła Coriolisa. W rezultacie nałożenia tych czynników na poszczególnych oceanach tworzą się częściowo zamknięte, sąsiadujące ze sobą układy cyrkulacyjne. Z racji na cechy termiczne prądy morskie dzielimy na ciepłe i zimne. Prądy ciepłe to te, które niosą wody cieplejsze od wód otaczających, prądy zimne niosą wody zimniejsze od otaczających.Pływami tytułujemy cykliczne zmiany poziomu wód oceanów i mórz otwartych, spowodowane powodami astronomicznymi, a ściślej siłą przyciągania Księżyca i w mniejszym stopniu – Słońca. Przypływem morza tytułujemy bądź okres najwyższego stanu wody w cyklu pływowym, bądź także zdarzenie podnoszenia się poziomu wody i w rezultacie jej napływania od otwartego morza ku wybrzeżu. Odpływem morza – analogicznie – tytułujemy najniższy stan wody w cyklu pływowym bądź także zdarzenie opadania poziomu wody i jej odpływania od wybrzeża ku otwartemu morzu.Powstawanie pływów powiązane jest z siłą przyciągania Księżyca na cząsteczki wody od strony, z której satelita się znajduje i na oddziaływaniu siły odśrodkowej na cząsteczki wody po przeciwnej stronie Ziemi. Z uwagi na czas obiegu Księżyca wokół Ziemi, wynoszący ok.24 godz. 53 minuty, przypływ występuje podwójnie pośrodku tego czasu (podobnie odpływ), a zatem co mniej więcej 12 i niespełna półgodziny. Warunki lokalne wywołują, Iż wezbranie pływowe pojawia się w różnych miejscach z mniejszym albo większym opóźnieniem.Wysokość pływów na otwartym oceanie jest niewielka (0,5-2 m),jednak w pobliżu lądów, na płytkiej wodzie przypływ spiętrza się i może – w nie wszystkich miejscach (np. w wąskich zatokach)–wynosić nawet kilkanaście metrów. Największe zaobserwowane pływy (19,6 m) występują w Zat. Fundy (Kanada). Różnicę między najwyższym a najniższym stanem wody ustala się mianem skoku pływu. Najwyższe pływy występują w przypadkach, gdy na wpływ Księżyca nakłada się dodatkowo analogiczne, aczkolwiek słabsze,wpływ Słońca. Pływy takie tytułujemy syzygijnymi

Definicja Pozyskiwanie informacji geograficznych:
Co to jest geograficznych można podzielić na dwie kluczowe ekipy: źródła bezpośrednie i pośrednie. Wiadomości ze źródeł bezpośrednich uzyskujemy w czasie prac terenowych. Należą do nich:• obserwacje terenowe;• PRĄDY I PŁYWY.
Definicja Procesy egzogeniczne:
Co to jest intensywność występujących w danym miejscu mechanizmów egzogenicznych zależy od wielu czynników; głównymi z nich są zróżnicowanie geologiczno-morfologiczne, strefowość klimatyczna, stopień PRĄDY I PŁYWY.
Definicja Produkcja zwierzęca:
Co to jest jest drugim fundamentalnym rodzajem działalności rolniczej. Zajmuje ona istotne miejsce w rolnictwie krajów wysokorozwiniętych gospodarczo. Wspólnie z podnoszeniem się poziomu życia wymienia się gdyż PRĄDY I PŁYWY.

Czym jest Prądy i pływy znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: