pływy prądy co to jest
Co to jest Prądy i pływy. Gdzie tytułujemy trwałe albo okresowe (zmieniające kierunek co jakiś czas.

Czy przydatne?

Co to jest Prądy i pływy

Gdzie występuje: Prądami morskimi tytułujemy trwałe albo okresowe (zmieniające kierunek co jakiś czas) ruchy postępowe mas wodnych w morzach i oceanach. Prądy morskie stanowią fundamentalny składnik ogólnej cyrkulacji powierzchniowej warstwy wód Oceanu Światowego. Fundamentalnymi powodami powstawania prądów morskich są:• wiatry stałe albo wiatry wiejące długimi okresami czasu w zbliżonych kierunkach,• różnice gęstości wód,• napór wód dostarczanych poprzez inne prądy morskie.ponadto na kierunek prądów silnie wpływa ułożenie lądów i oceanów,a również siła Coriolisa. W rezultacie nałożenia tych czynników na poszczególnych oceanach tworzą się częściowo zamknięte, sąsiadujące ze sobą układy cyrkulacyjne. Z racji na cechy termiczne prądy morskie dzielimy na ciepłe i zimne. Prądy ciepłe to te, które niosą wody cieplejsze od wód otaczających, prądy zimne niosą wody zimniejsze od otaczających.Pływami tytułujemy cykliczne zmiany poziomu wód oceanów i mórz otwartych, spowodowane powodami astronomicznymi, a ściślej siłą przyciągania Księżyca i w mniejszym stopniu – Słońca. Przypływem morza tytułujemy bądź okres najwyższego stanu wody w cyklu pływowym, bądź także zdarzenie podnoszenia się poziomu wody i w rezultacie jej napływania od otwartego morza ku wybrzeżu. Odpływem morza – analogicznie – tytułujemy najniższy stan wody w cyklu pływowym bądź także zdarzenie opadania poziomu wody i jej odpływania od wybrzeża ku otwartemu morzu.Powstawanie pływów powiązane jest z siłą przyciągania Księżyca na cząsteczki wody od strony, z której satelita się znajduje i na oddziaływaniu siły odśrodkowej na cząsteczki wody po przeciwnej stronie Ziemi. Z uwagi na czas obiegu Księżyca wokół Ziemi, wynoszący ok.24 godz. 53 minuty, przypływ występuje podwójnie pośrodku tego czasu (podobnie odpływ), a zatem co mniej więcej 12 i niespełna półgodziny. Warunki lokalne wywołują, Iż wezbranie pływowe pojawia się w różnych miejscach z mniejszym albo większym opóźnieniem.Wysokość pływów na otwartym oceanie jest niewielka (0,5-2 m),jednak w pobliżu lądów, na płytkiej wodzie przypływ spiętrza się i może – w nie wszystkich miejscach (np. w wąskich zatokach)–wynosić nawet kilkanaście metrów. Największe zaobserwowane pływy (19,6 m) występują w Zat. Fundy (Kanada). Różnicę między najwyższym a najniższym stanem wody ustala się mianem skoku pływu. Najwyższe pływy występują w przypadkach, gdy na wpływ Księżyca nakłada się dodatkowo analogiczne, aczkolwiek słabsze,wpływ Słońca. Pływy takie tytułujemy syzygijnymi

Definicja Produkcja Energii Elektrycznej Na Świecie:
Co to jest elektrycznej ma bardzo spory wpływ na postęp pozostałych działów gospodarki i poziom życia ludności. Na obecnym poziomie rozwoju gospodarczego przewarzająca część mieszkańców w szczególności krajów prądy i pływy.
Definicja Procesy Glacjalne:
Co to jest ważniejszych czynników morfogenetycznych, modelujących powierzchnię Ziemi stanowią lodowce, które – raczej dzięki niesionego poprzez siebie materiału skalnego, zwanego moreną – erodują podłoże i prądy i pływy.
Definicja Procesy Brzegowe:
Co to jest modelujące wybrzeża morskie powiązane są z działalnością fal i prądów przybrzeżnych. Działalność ta ma charakter bądź niszczący (abrazja), bądź budujący (akumulacja). W razie przewagi działalności prądy i pływy.

Czym jest Prądy i pływy znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: