wydobycie hutnictwo metali co to jest
Co to jest Wydobycie i hutnictwo rud metali nieżelaznych. Gdzie pozyskuje się z boksytów, jego.

Czy przydatne?

Co to jest Wydobycie i hutnictwo rud metali nieżelaznych

Gdzie występuje: Aluminium pierwotne pozyskuje się z boksytów, jego wytop jest bardzo energochłonny, dlatego także huty aluminium lokalizuje się zwykle w sąsiedztwie elektrowni, szczególnie w krajach produkujących spore ilości energii elektrycznej. Aluminium pierwotne stanowi około 70% całej produkcji tego metalu. Aluminium wtórne otrzymuje się w drodze przeróbki złomu aluminiowego, a jego udział w ogólnej produkcji wynosi około 30%.
Wydobycie boksytów i produkcja aluminium pierwotnego w 2001r.
Państwa Wydobycie boksytów Państwa Produkcja aluminium
w mln ton w % w mln ton w %
Świat 137,8 100,0 Świat 23300 100,0
Australia 53,3 38,7 Chiny 3500 15,0
Gwinea 15,7 11,4 Rosja 3245 13,7
Brazylia 13,8 10,0 USA 2640 11,2
Jamajka 12,4 9,0 Kanada 2583 11,2
Chiny 9,8 7,1 Australia 1798 7,7
Następnym istotnym dla światowej gospodarki metalem jest miedź.W jego wydobyciu przodują Chile i Stany Zjednoczone, dostarczając łącznie powyżej 44% światowego wydobycia, wynoszącego w 2001r. 13,7 mln ton (w przeliczeniu na czysty składnik). W produkcji miedzi rafinowanej dominują z kolei raczej państwa wysoko rozwinięte, aczkolwiek w ostatnich latach znacząco rozwinęło się hutnictwo miedzi w Chile i Chinach. W razie Chile wiąże się to z większą opłacalnością eksportu miedzi rafinowanej niż jej rud czy koncentratów. Z kolei w razie Chin przyrost produkcji jest bezpośrednio związany z postępem gospodarczymi wzrostem zapotrzebowania na ten metal

Definicja Warunki Przyrodnicze I Społeczno-Ekonomiczne Rozwoju Rolnictwa:
Co to jest działem gospodarki zajmującym się uprawą roślin i hodowlą zwierząt w celu pozyskania żywności i surowców dla przemysłu.Na poziom rozwoju rolnictwa mają wpływ następujące impulsy przyrodnicze: warunki wydobycie i hutnictwo rud metali nieżelaznych.
Definicja Wydobycie Rud Żelaza I Produkcja Stali:
Co to jest gospodarce światowej odgrywa także wydobycie rud metali. Największe znaczenie z racji na rozmiar wydobycia mają rudy żelaza, których wydobycie w 2001r. wyniosło 1060 mln ton. Największą ich część wydobycie i hutnictwo rud metali nieżelaznych.
Definicja Wulkanizm I Plutonizm:
Co to jest tytułujemy ogół mechanizmów związanych z wydobywaniem się lawy i innych materiałów wulkanicznych z głębi skorupy ziemskiej na ich powierzchnię. Wulkanizm należy do mechanizmów endogenicznych wydobycie i hutnictwo rud metali nieżelaznych.

Czym jest Wydobycie i hutnictwo rud znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: