egipt starożytny co to jest
Definicja Egipt starożytny: wskutek skupienia się niewielkich państewek w dwa: Górny i Dolny Egipt.

Czy przydatne?

Definicja Egipt Starożytny

Co to znaczy: kraj o terytorium rozciągającym się wzdłuż Nilu, powstałe wskutek skupienia się niewielkich państewek w dwa: Górny i Dolny Egipt, które w dalszym ciągu zostały zjednoczone nareszcie IV tys. przed naszą erą pod rządami władców w tradycji nazywanych faraonami; istniało do 30 przed naszą erą, a w dalszym ciągu jako prowincja rzym. Gospodarka ściśle związana z Nilem i jego wylewami. Uprawy rolne: pszenica, jęczmień, len, rośliny oleiste; warzywa w ogrodach. Nil był gł. arterią komunikacyjną. Fundamentem surowcową gospodarki pozostawał kamień, brąz wprowadzono około 1000 lat potem niż u sąsiadów, żelazo nareszcie IV w. przed naszą erą Prace irygacyjne, a zwł. konieczność ich koordynacji były gł. faktorem państwotwórczym (największym osiągnięciem przekształcenie bagnistych okolic oazy Fajum w najurodzajniejszy w Egipcie region rolny). Wielką rolę odgrywali urzędnicy przez wzgląd na mocną ingerencją państwa w życie gosp. Fundamentalną siłę roboczą stanowili chłopi (chłopi egipscy), poza rolnictwem zatrudniani przy budowie kanałów, piramid i świątyń. Właścicielem ziemi był faraon, lecz w praktyce zarządzali nią także obdarowani na rzecz świątyń kapłani albo urzędnicy, posiadane poprzez nich obszary zmieniały się zależnie od pozycji w kraju poszczególnych faraonów. Niewolnicy - w miarę nieliczni - stanowili gł. służbę domową

Kim jest Egipt starożytny znaczenie w Postać biografia E .