zimna wojna co to jest
Definicja zimna wojna: blokiem krajów komunist. zdominowanych poprzez ZSRR a krajami Zachodu. Wojna.

Czy przydatne?

Definicja Zimna Wojna

Co to znaczy: stan napięcia i rywalizacji polit. i militarnej pomiędzy blokiem krajów komunist. zdominowanych poprzez ZSRR a krajami Zachodu. Wojna polit., propagandowa i gosp., lecz bez użycia broni toczona praktycznie na prawie wszystkich kontynentach. Cechował ją: wyścig zbrojeń, konfrontacja ideologiczna, walka o wpływy na terenach peryferyjnych i instrumentalne traktowanie zamiany handlowej i kulturalnej. Powodem była polityka radz. zmierzająca do maksymalnego rozszerzenia swoich wpływów, prowadząca do podporządkowania Europy wsch. i grożąca także innym częściom kontynentu. Za jej start przyjmuje się przemówienie W. Churchilla w Fulton 5 III 1946. Wzmogły z.w. zwł. wojna domowa w Grecji, blokada Berlina (1948), wojna domowa w Chinach, utworzenie dwu krajów niem. (1949), wojna koreańska (1950-53). Na przełomie lat 60.-70. została złagodzona dzięki tak zwany odprężeniu. Niekiedy mówiono nawet o końcu z.w. Później jednak wzmogła się rywalizacja w Azji ( wojna wietnamska, wojna afgańska), Ameryce Łacińskiej (kwestia Kuby), Afryce (Angola, Etiopia). Od 1980 mówiono o nowej z.w. Dlatego dziś za prawdziwy koniec z.w. uważane jest dopiero rozpad bloku wsch., a zwł. ZSRR w 1991

Kim jest zimna wojna znaczenie w Postać biografia Z .