zjednoczenie emigracji co to jest
Definicja Zjednoczenie Emigracji Polskiej: poprzez J. Lelewela; stawiała sobie za cel odzyskanie.

Czy przydatne?

Definicja Zjednoczenie Emigracji Polskiej

Co to znaczy: 1. organizacja polit. zał. w 1837 we Francji, kierowana poprzez J. Lelewela; stawiała sobie za cel odzyskanie niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych; dążyła do połączenia demokr. ugrupowań Ogromnej Emigracji; w 1846 przewarzająca część członków wstąpiła do TDP; 2. organizacja polit. emigrantów po stworzeniu styczniowym zał. VII 1866 (istniała do 1871), liczyła około 1500 czł.; dominowali radykalni demokraci (dawni Czerwoni); gł. działacze: J. Dąbrowski, W. Wróblewski, K. Żuliński, organ prasowy "Niepodległość"

Kim jest Zjednoczenie Emigracji znaczenie w Postać biografia Z .