związek harcerstwa polskiego co to jest
Definicja Związek Harcerstwa Polskiego: Początki jej tworzono w Galicji od 1909, nie mniej jednak.

Czy przydatne?

Definicja Związek Harcerstwa Polskiego

Co to znaczy: ideowa organizacja młodzieżowa wzorowana na bryt. skautingu. Początki jej tworzono w Galicji od 1909, nie mniej jednak czołową rolę odegrał A. Małkowski. W 1916 powstał międzyzaborowy ZHP. W latach międzywojennych największa organizacja młodzieżowa (190 tys.). Odegrał sporą rolę w patriotycznym wychowaniu młodzieży. W okresie II wojny świat. działał w ruchu oporu ( Szare Szeregi). Po wojnie etapowo podporządkowywany komunistom.W 1950 przekształcony w Organizację Harcerską ZMP, odbudowany 1956. W PRL kontrolę nad ZHP sprawowała PZPR, co spowodowało niezadowolenie i stworzenie nowych organizacji harcerskich w latach 1982-89. Po 1990 ZHP wrócił do szablonowych wartości i ideałów harcerstwa. Jak dotąd najliczniejsza organizacja dzieci i młodzieży w Polsce

Kim jest Związek Harcerstwa Polskiego znaczenie w Postać biografia Z .