związek północnoniemiecki co to jest
Definicja Związek Północnoniemiecki: po wojnie austr.-prus. i rozwiązaniu Związku Niemieckiego. W.

Czy przydatne?

Definicja Związek Północnoniemiecki

Co to znaczy: kraj związkowe utworzone z inicjatywy Prus (18 VIII 1867) po wojnie austr.-prus. i rozwiązaniu Związku Niemieckiego. W skład Z.P. wchodziły wszystkie 22 państwa niem. położone na pn. od Menu; był on istotnym krokiem na drodze do pełnego zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus.; organami prawodawczymi Z.P. były: wybierany w wyborach powszechnych i równych parlament i złożona z przedstawicieli krajów związkowych Porada Związku (Bundesrat). Władzę wykonawczą miał sprawować jako kanclerz każdorazowy premier Prus. Prezydentem Z.P. był władca pruski. Z.P. istniał do zjednoczenia Rzeszy w 1871, a jego konstytucja legła u podstaw późniejszej konstytucji Rzeszy

Kim jest Związek Północnoniemiecki znaczenie w Postać biografia Z .