henrykowskie artykuły co to jest
Definicja artykuły henrykowskie: państwa uchwalone w 1573 na polu elekcyjnym pod Warszawą. Władca.

Czy przydatne?

Definicja Artykuły Henrykowskie

Co to znaczy: zatwierdzane poprzez każdego króla-elekta zasady ustrojowe państwa uchwalone w 1573 na polu elekcyjnym pod Warszawą. Władca miał zwoływać sejmy co 2 lata na 6 tygodni, zawierać małżeństwa za zgodą senatu, wysyłać, przyjmować poselstwa i zawierać traktaty międzynar. za poradą senatorów rezydentów (16), zagwarantować pokój rel. ( konfederacja warszawska), pospolite ruszenie mógł ogłosić tylko sejm, jego wodzem mógł być tylko władca, zakazana była elekcja vivente rege (za życia króla), w przypadku łamania prawa poprzez króla społeczność szlachecka miała prawo wypowiedzieć posłuszeństwo. Naprawdę artykuły henrykowskie stanowiły prototyp konstytucji

Kim jest artykuły henrykowskie znaczenie w Postać biografia A .