gustaw ehrenberg co to jest
Definicja Ehrenberg Gustaw: Aleksandra I; w latach 1833-36 student UJ, od 1836 czł. Stowarzyszenia.

Czy przydatne?

Definicja Ehrenberg Gustaw

Co to znaczy: pol. pisarz, działacz niepodl.; był nieślubnym synem Aleksandra I; w latach 1833-36 student UJ, od 1836 czł. Stowarzyszenia Ludu Polskiego, w 1838 aresztowany i skazany na zesłanie na Syberię (na katorgę w Nerczyńsku); w 1858 powrócił do państwie, początkowo w Warszawie, w latach 1868-70 dyr. Biblioteki Zamoyskich, potem w Krakowie; autor wiersza Szlachta w roku 1831 (znanego ze słów pieśni Gdy naród do boju wystąpił z orężem) napisanego w 1836, ogłoszonego drukiem 1848

Kim jest Ehrenberg Gustaw znaczenie w Postać biografia E .