nafta co to jest
Definicja NAFTA: Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu pomiędzy Kanadą, Meksykiem i USA.

Czy przydatne?

Definicja Nafta

Co to znaczy: z angielskiego: skrót od słów oznaczających Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu pomiędzy Kanadą, Meksykiem i USA, które weszło w życie 1 I 1994. Porozumienie to przewiduje stopniowe znoszenie barier celnych pomiędzy wymienionymi krajami i gwarantuje swobodny przepływ kapitału na terenie tych państw

Kim jest NAFTA znaczenie w Postać biografia N .